Menu

Personer

- Stenberg

Ss (i flertal) deltog i en middag hos Sperling i København februar 1893. Her var Alhed Larsen også tilstede. Det vides ikke, hvem de var, og om Steenberg, der også optræder i personregisteret, var deres datter eller en anden slægtning.

Fakta

Steenberg

O. 1893

Da