Menu

Personer

Fritz Syberg

FS var søn af tyskfødte Franz Friedrich Ernst Anton von Syberg (Freiherr von Syberg) og Johanne Marie f. Jacobsen. 6. marts 1864 blev Franz von Syberg dræbt ved en ulykke på Det Harboerske Brændevinsbrænderi i Skelskør. Johanne Syberg fødte 16. maj samme år barn nr. to, Franziska Frederikke Ernestine Antonette Syberg. Kort efter flyttede mor og børn til Faaborg, hvor Johanne Syberg kom fra. Familien kom til sat leve i yderste fattigdom under børnenes opvækst.
FS blev efter uddannelsen som malersvend ansat af dekorationsmaler Syrak Hansen ved dennes "Mesterhuset" i Faaborg.
Under sin ansættelse hos Syrak Hansen lærte FS Syrak Hansens børn at kende: Peter Hansen (senere hørende til kredsen af Fynbomalere) og dennes søstre Anna og Marie Hansen.
FS blev som udlært malersvend elev ved Zahrtmanns Skole i København, og for at kunne klare sig økonomisk under studierne, fik han fra 1885 til 1889 om sommeren ansættelse som tegne- og malelærer for Laura og Albrecht Warbergs døtre på gården Erikshaab under grevskabet Muckadell. Dette arrangement blev iværksat af Hempel Syberg, Onkel Syberg, som var en fætter til FS' far. Det ophørte brat, da Fritz Syberg i sommeren 1889 medbragte nøgenmodellen Anna Svendsen til det hus han skulle bo i ved Kistrup Skov. (Erland Porsmose: Fritz Syberg s. 70).
FS og Anna Hansen blev gift 24. april 1894 i Ørsted Sogn på Sjælland. De lejede sig derefter ind i et bindingsværkshus, Poppelhuset, i landsbyen Svanninge nord for Faaborg. Her blev parrets tre første børn født, og der fulgte siden fire mere:
Hans (f. 1895)
Johanne Marie (Besse, f. 1896)
Klara (Nolle, f. 1899)
Lars (Sakker/Zakker, f. 1903)
Franz (Trylle, f. 1904)
Ernst (Rille, f. 1906)
Anna Louise (Rabbe, f. 1913)
Anna og FS samt deres tre børn kom 3. november 1899 til Småland på et besøg hos Alhed og Johannes Larsen og deres søn. De opholdt sig i en af Larsen-familiens skovgårde.
Under et besøg hos malervennen Johannes Larsen i Kerteminde med tilhørende udflugt til Fyns Hoved i december 1901 blev FS så betaget af den nordøstfynske natur, at han besluttede at flytte fra Svanninge til Kertemindeegnen. Herefter købte Anna og FS i 1902 en gård i Over Kærby ved Kerteminde, som de døbte Pilegården, og hele familien rykkede der til. Senere byggede parret garage og atelier til ejendommen.
I 1914 købte FS huset, som familien havde beboet i i Svanninge, af pumpemager Jørgen Hansen Jørgensen for 2000 kr. Da datteren Besse i 1917 blev gift med maleren Harald Giersing, gav FS dem huset i Svanninge i bryllupsgave. Parret benyttede Poppelhuset som sommerhus, men boede i øvrigt sammen i Valby frem til Harald Giersings død i 1927.
Efter Anna Sybergs død i 1914 giftede FS sig 12. maj 1915 med hendes søster, Marie, som var fraskilt efter at have været gift med maleren Karl Schou. Marie fungerede på daværende tidspunkt som stenograf ved Rigsdagen, og hun ønskede ikke at flytte fra Københavnsområdet, før hun blev pensioneret. Parret sås derfor i Maries ferier i Kerteminde, og FS opholdt sig hos hende i Valby på andre tidspunkter af året. På de gamle dage flyttede Marie Syberg til Pilegården i Kerteminde.
FS døde på Pilegården 20. dec. 1939 efter i flere år at have haft problemer med hjertet.

Referencer

Erland Porsmose: Fritz Syberg. Kunsten, naturen og kærligheden. Gyldendal 2012
Anne-Lise Eilstrup og Steffen Hove: Anna og Fritz Syberg - deres liv og herkomst. Cartha, årsskrift for Kerteminde Museum 1990, s. 25ff
Kunstnerdynastiet Syberg. Johannes Larsen Museet 2014
Susanne Thestrup Truelsen: Rejsen til Pisa. Indtryk fra Anna og Fritz Sybergs ophold fra december 1910 til maj 1913. Faaborg Museum 2005
Karin Meisl: Bondemaler og Baron. Fritz Sybergs liv og billedverden. Johannes Larsen Museet 1992
Fritz Syberg: De unge Aar. Efterladte Erindringer. Fischers Forlag, København 1943
Fritz Syberg Skabelsen. En Billedcyklus med Tekst af Herman Madsen. Levin og Munksgaards Forlag, København 1936
Poul Uttenreitter: Fritz Syberg. Udgivet af Kunstforeningen. Det Berlingske Bogtrykkeri, København 1935
Kjeld Heltoft: En bryllupsgave. Fem ungdomsbilleder af maleren Johannes Larsen. Andelsbogtrykkeriet i Odense 1967 (s. 23f om Fritz Syberg som tegnelærer for Warberg-familiens børn)

Fakta

Christian Friedrich Wilhelm Heinrich Syberg

Fritz, Baronen, Kunstneren (brugt af Warberg-familien), Onkel Baron

28.7 1862 - 20.12 1939

Malersvend, Maler

Da