Menu

Personer

Hempel Syberg

HS var født i Lyddinge Mølle. Han kom som 16årig til godskontoret i Jomfruens Egede og senere til Muckadells godskontor, som fandtes på gården Ensomhed i Heden ved Ringe. Herefter var han en kort tid på Hvedholm, på Gjedsergaard og på Ourupgaard, hvorefter han blev studerende ved Landbohøjskolen. Tilbage igen på Ourupgaard blev HS uddannet i mejeribrug og fodermestergerning. Dernæst blev han forvalter ved Østergaard i Marslev og på Skjoldemose.
HS var fætter til maleren Fritz Sybergs far. HS var gift med Adelheyde Marie (Mini/Mimmi) f. Warberg (1837-1896), som var søster til Albrecht Christoffer Warberg (far til Alhed Larsen, f. Warberg). Parret holdt sølvbryllup formodentlig i foråret 1891.
Parret adopterede Thora Augusta Warberg "Tutte", som var datter af Albrecht og Laura Warberg (og altså søster til Alhed Larsen, f. Warberg).
HS var forpagter på herregården Gelskov på Fyn fra 1866 til 1898. Herefter var han formand Provinssammenslutningen af Andelsmejerier, og han tog i 1899 initiativ til oprettelsen af De Samvirkende danske Mejeriforeninger. HS var blandt stifterne af Andelsbogtrykkeriet i Odense, og han var bestyrelsesformand samme sted 1902-1925.
HS havde gården Ensomhed i Heden i fæste. Han bortforpagtede den til Sofie og Jens Petersen. Sofie Render havde været husjomfru på Gelskov og Jens Petersen var forvalter samme sted. De blev gift i 1888. Jens Petersen døde i 1914, og hans enke overtog fæstet til 1917, hvor hun købte gården til fri ejendom. Parret havde tre børn, og den ene af sønnerne, Johannes Werner Andreas Petersen, kom hjem og bestyrede gården for sin mor. Han overtog den i 1921.

HS fik udvirket, at Fritz Syberg i 1885 skulle komme til Erikshaab og undervise Warberg-familiens mange børn i tegning og maleri.
Ifølge Astrid Warberg Müller blev Adelheyde/Mini angrebet af en kræftsvulst i hjernen, og hun døde 1896 på Sindssygehospitalet i Middelfart. Efter hendes død flyttede HS og Thora til Dronningensgade 1, Odense. Her var Astrid Warberg, en søster til Alhed Larsen (f. Warberg) en tid i huset hos ham. Ifølge Ellen Sawyer, f. Warberg, (ES til moderen 1900-10-28) var Johanne Larsen, f. Warberg, også en tid i huset hos HS efter hans kones død.
HS var ridder af Dannebrog og modtager af Den Segelcke Medalje.
HS er begravet i Heden på Fyn.

Referencer

Dansk Biografisk Leksikon
Karen Aabye: En dame fra firserne fortæller, 4. Berlingske Tidende 31. maj 1959 (interview med Astrid Warberg Müller.)
Fynsk Landbrugs-nyt januar 1988, nr. 1-4, forsiden og side 15, "Ensomhed" ved Heden.
Kjeld Heltoft: En bryllupsgave. Fem ungdomsbilleder af maleren Johannes Larsen. Andelsbogtrykkeriet i Odense 1967

Fakta

Johan Friedrich Carl Caspar Reinhold Hempel Syberg

Onkel Syberg

12.4 1837- 12.2 1929

Godsforvalter

Da