Menu

Personer

Albrecht Warberg

ACW blev født på gården Ensomhed i Heden på Fyn. Forældrene var kammerraad, godsforvalter ved grevskabet Muckadell fra 1830 Andreas Conrad Warberg (18/10 1796- 11/5 1871) og Christine Marie f. Storm Schmidt (14/8 1800 - 16/1 1882) (Slægtsforskningsmateriale, Kerteminde Egns- og Lokalhistoriske Arkiv). Christine var som brud flyttet ind på gården i 1832. Hun fødte sine seks børn der. (Louise Amstrups erindringer).

Mens ACW læste jura, boede han på Regensen i København (Alhed til moderen februar eller marts 1892, udtateret brev, BB 2167).
Faderen var godsforvalter på grevskabet Muckadell fra 1830. Han boede med sin familie på ejendommen Ensomhed i Heden mellem Odense og Faaborg. Ved hans død arvede ACW stillingen som forvalter ved godset, som omfattede ca. 200 fæstegårde samt herregårdene Arreskov, Gelskov, Brobygaard og Ølstedgård. Gården Erikshaab blev bygget som godsforvalterbolig i 1873. Her boede ACW med sin hustru og deres børn indtil sin død.
ACW fungerede i de unge år som fuldmægtig under sin far. Godskontoret fandtes i forældrenes hjem på gården Ensomhed i Heden på Fyn, hvorfra man også drev landbrug (Louise Amstrups erindringer).
ACWs søskende var Hans Storm Warberg (20/12 1833 - 1834), Jørgen Frederik Warberg (30/4 1835 - 12/5 1869), ugift, præst i Munkebo, Adelheyde/Mimi Marie (14/2 1837 - 1896), g. Syberg, Conrad Warberg, godsforvalter ved Glorup, Louise, g. Amstrup (f. 1845) (Louise Amstrups erindringer og slægtsforskningsmateriale, Kerteminde Egns- og Lokalhistoriske Arkiv).
Ved juletid 1868 blev ACW forlovet med Laura f. Brandstrup (1845-1926), og de blev gift 28. maj 1869. Som nygifte boede parret på gården "Abbediet" nær gården "Ensomhed", og ACW gik hver dag fra Abbediet til Ensomhed for at arbejde. (Louise Amstrups erindringer).
Ægteparret fik otte børn, hvoraf de tre første blev født i Abbediet og de følgende på Erikshaab (Louise Amstrups erindringer):
Christine Marie (Mornine) (1870-1952) gift med William Charles Mackie (f. 1870)
Alhed Marie (Be) (1872-1927) gift med Johannes Larsen
Johanne Christine (Junge) (1873-1972) gift med Adolf Larsen (Agraren) (1878-1970) (Johannes Larsens bror)
Ellen Margrethe (Elle) (1876-1957) gift med Harry Eastman Sawyer (1868-1911)
Charlotte Louise (Lugge) (1878-1930) gift med Johannes Nicolaus Brønsted (1879-1947)
Thora Augusta (Tutte) (1880-1946) gift med Vilhelm Branner (1868-1941)
Ingeborg Astrid (Dis) (1882-1973). Astrid var tvilling, men hendes tvillingebror var dødfødt. Astrid blev gift 1. gang med Alfred Goldschmidt (f. 1878), gift 2. gang med Jørgen Schou (Buf), gift 3. gang med Axel Müller
Frederik Andreas (Dede) (1883-1963) gift med Minna Kattrup (1888-1956)
ACW og familien flyttede til gården Erikshaab ca. 1873, og denne tjente derefter som godsforvalterkontor og bolig, foruden at man drev landbrug. Hver fredag formiddag var han til møde på Arreskov, og her havde han et kjolesæt hængende, så han kunne skifte tøj til frokosten efter mødet (Interview med Charlotte Louise Brønsted, Frederiksborg Amts Avis).
ACW fungerede ligeledes som godsforvalter ved stamhuset Sandholt fra 1877. Sandholt var ejet af Nicoline von Sperling.
I 1889 var ACW blevet valgt ind i sognerådet, og han blev hurtig formand. Han var vred på Henning Schroll, Lykkenssæde, da han mente, at det var ham, der havde sørget for, at han blev valgt. ACW syntes ikke, han havde tid til at varetage embedet. (1889-01-13, Johanne C. Larsen til Julie Brandt, BB2499).
ACW havde i en del år et skrantende helbred. Han var jævnligt til ugelange behandlinger blandt andet for astma i København, hvor han var "i Klokken" eller "Luftklokken". Under disse ophold boede han ofte hos Laura Warbergs søster, Wilhelmine Berg, som havde et pensionat. Greven på Arreskov betalte for de ofte seks uger lange behandlinger i "Klokken". (Astrid Warberg: Mit Livs Bog s. 49).
Da Alhed og Johannes Larsen skulle giftes, skrev ACW til sin datter Charlotte Louise: "Be har fortalt mig, at hun vil giftes med Las, hvorfor jeg skønner, at de nok har forlovet sig." Senere skrev han til hende: "Be gaar for tiden til tandlæge - jeg kan ikke begribe hvorfor, for hun kan da ikke vente at faa noget at bide i, naar hun bliver gift". (Interview med Charlotte Louise Brønsted, Frederiksborg Amts Avis).
ACW holdt meget af ved aftensmaden at bygge tårne af saltkar, servietringe, glas mv., og det irriterede hans kone. Han var også glad for at lave practical jokes såsom at narre klaverstemmeren, som skulle overnatte på Erikshaab og var kendt for at frygte tordenvejr, med at rulle sine håndvægte henad loftet over klaverstemmerens kammer og beordre døtrene til imens at kaste krus mod hans vindue.
ACW fik sin morgenmad på sengen, hvorefter han sov videre til ca. kl. 10 hver dag. Han var vågen til 1 eller 2 om natten og havde svært ved at sove pga. sin astma. (Astrid Warbergs erindringer).
ACW blev i september 1902 indlagt for at få foretaget en blæreoperation (Astrid Warberg: Mit Livs Bog s. 49).
Da han lå alvorligt syg, havde hans medarbejder, Otto Emil Paludan, aftalt med Nicoline Sperling på Sandholt, at han hver dag skulle ringe til hende fra Gelskov og fortælle, hvordan det gik. (1902-09-25, Nicoline von Sperling til Laura Warberg, BB2667). Man må formode, at der ikke var telefon på Erikshaab, og at Laura Warberg ringede til Gelskov.
ACW døde kort efter på Professor Rovsings Klinik i København og blev begravet på Hillerslev Kirkegård, hvor hans gravsten stadig (i 2017) findes.
Fire af ACWs døtre højtideligholdt i 1939 hans 100årsdag. De tog på biltur til Heden Kirkegård og derefter til Hillerslev Krkegård, hvor de ordnede graven og lagde blomster og kranse. Derefter spiste de middag hos Lars Christian og Maria Balslev, som boede på Erikshaab (1939-03-18, Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB0600).

Referencer

Kurt Risskov Sørensen: En italiensrejse. Cartha, Årsskrift for Østfyns Museer 2012/2013 s. 35ff
Erland Porsmose: Johannes Larsen. Menneske, kunstner og naturoplever. Gyldendal 1999
Karen Aabye: En dame fra firserne fortæller, 2. Berlingske Tidende 12. april 1959 (Interview med Astrid Warberg Müller).
Arkitekt Christian Brandstrups erindringer (nettet, lokaliseret april 2020)
Erindringer ved Ellen Sawyer, f. Warberg, Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv
Astrid Warberg: Mit Livs Bog. Upublicerede erindringer. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv
"Be vil giftes med Las, hvorfor jeg skønner, at de nok har forlovet sig". Interview med Charlotte Louise Brønsted, Frederiksborg Amts Avis 5. maj 1963.

Fakta

Albrecht Christoffer Warberg

Abba, Berg, Fader Berg

7. marts 1839 - 30. september 1902

Cand. jur., Godsforvalter

Da