Menu

Personer

Louise Brønsted

En lillesøster til Alhed Larsen f. Warberg.
Ellen Sawyer, f. Warberg, har skrevet i sine erindringer, at CLB var meget dygtig til skolearbejde som barn. "Hun havde en underlig, sygelig Interesse for Lektierne og lærte dem desuden udenad bare ved at læse det en Gang igennem."
CLB blev konfirmeret 1-10 1893 i Hillerslev Kirke.
I 1894 var CLB anbragt på Gelskov hos Hempel Syberg og hans familie for at lære husholdning. Hun læste i al sin fritid, og forældrene besluttede, at hun skulle have lov til at studere. (Astrid Warbergs erindringer).
CLB tog præliminæreksamen fra Marie Jørgensens Pigeskole i Odense og to år efter studentereksamen fra Odense Latinskole (Astrid Warbergs erindringer). Hun boede på pensionat i denne by sammen med sin lillebror, Frederik Andreas Warberg (udat. brev fra Alhed Larsen til moderen), som gik på latinskolen. Der var tre andre piger i CLBs klasse, og da de valgte den matematiske linje, gjorde hun det samme (Artiklel i Frederiksborg Amts Avis)
I marts 1898 boede CLB formodentlig på Wilhelmine Bergs pensionat på Gothersgade i København. W. Berg var CLBs moster. Det var muligvis hendes hjem i studietiden.
I september 1899 var CLB med sin mor på besøg hos Alhed og Johannes Larsen på Larsen-familiens gård, Båxhult, i Småland.
CLB blev færdiguddannet som ingeniør januar 1901 (brev BB 1648, som ikke findes i databasen). Den sidste tid under studierne boede CLB sammen med sin lillebror, Frederik Andreas/Dede og en medicinstuderende, Grethe Jørgensen, i en treværelses lejlighed på Bülowsvej 38 i København. (Astrid Warberg: Mit Livs Bog s. 51).
Sommeren 1901 blev CLB forlovet med mag.scient. Johannes Nicolaus Brønsted (22. feb. 1879-1947). (Astrid Warberg: Mit Livs Bog s. 50), og de blev gift 2. jan. 1903 i Hillerslev. De to havde mødt hinanden på CLBs uddannelse. I bryllupsgave fik parret af Johannes Larsen et billede med udsigten fra Erikshaab. Han malede billedet på selve bryllupsdagen (interview med CLB, Frederiksborg Amts Avis).
Da CLB blev gift, flyttede hendes lillesøster, Astrid, og Johannes Larsens søster, Christine, ind i lejligheden på Bülowsvej. Astrid skulle føre hus for de to andre. (Astrid Warbergs erindringer s. 51).

Parret fik fire børn: Alhed Marie Brønsted (19.1. 1904-1999. Kaldenavn: Lomme). Hun var i 1923-1924 ung pige i huset hos Alhed og Johannes Larsen, og hendes breve til familien fra denne periode findes i herværende database. Gift 1. feb. 1929 med Eskil Ørsted Hansen (f. 4. sept. 1901). Parret fik børnene Jesper Eskild Hansen (f. 14. nov. 1929) og Jens Timme Eskild Hansen (f. 24. maj 1932).
Ellen Brønsted (12. eller 13.11 1905-? Kaldenavn Bes). Gift 29. okt. 1935 med Arne Schwark (f. 3. juni 1903, død 1965).
Peter/Peder Oluf Brønsted (7.10. 1908-?). Gift med Grethe Gundestrup (f. 9. jan. 1912).
Else Birgitte Brønsted (f. 7.10 1911) Kaldenavn: Muddi). Gift 29. jan. 1937 med Niels Wendelboe Venge (25. dec. 1910-1986). Parret fik børnene Mikael Venge (f. 16.10 1941) og Charlotte Venge, g. Madsen (f. 29.05.1938).
CLB underviste i fysik og kemi 1906-1911 ved Berg-Nielsens Husholdningsseminarium, men hun brugte ifølge sig selv i øvrigt ikke sin uddannelse.
Ifølge Laura Warberg til Astrid Warberg-Goldschmidt 1908-06-29 boede familien Brønsted i Tornehuset i Birkerød 1908.
3. juni 1908 rejste CLB og manden til Holland, Tyskland og Schweiz. Han skulle blive væk i en måned; hun i 10 dage. Imens passede CLBs søster, Astrid, huset og børnene i Tornehuset i Birkerød (Astrid til Laura Warberg 1908-06-03). Huset, som de havde købt af en gammel gartners datter, hed Tornehuset og var omgivet af en have med sjældne planter. (Interview med CLB, Frederiksborg Amts Avis). Astrid beskrev haven indgående i et brev til Laura Warberg 1908-06-03.
I 1920 havde CLB og manden alvorlige økonomiske problemer, og de overvejede at sælge en mark i Birkerød. Marken har formodentlig hørt til gartneriet Tornehave og været forpagtet ud. Den anslåede indtægt for marken var 10.-15.000 kr., men denne blev uvist af hvilken grund reduceret til 5.000 kr. (1920-05-08 Laura Warberg til Johanne C. Larsen, BB0439).
Samme år, 1920, fik familien en tysk pige i huset. De største børn talte tysk med hende (1920-10-22, Bes til Laura Warberg, BB2641).
1920-23 vikarierede CLB som sproglærer ved Birkerød Statsskole.
CLB og mandens børn var fra juni 1924 på en længere sommerferie hos Alhed og Johannes Larsen i Kerteminde. Hun selv og manden tilbragte 14 dage hos Alhed og Johannes Larsen samme sommer. De voksne rejste hjem 5. august og børnene 12. august.
Alhed og Johannes Larsens søn, Johan (Lysse), boede i noget af sin studietid omkring 1925 hos Brønsted, Willemoesgade 46, København Ø.
Da Johannes Nicolaus Brønsted blev professor, flyttede familien (i 1920erne) til en embedsbolig ved Fysisk-Kemisk Institut på Blegdamsvej. Det var en fornem bolig med fuld kælder, udsigt til Fælledparken, drivhus med vandbeholder med koraller mm. (Fortalt af Mikael Venge).
I februar 1926 opholdt CLB og hendes mand sig på universitetet i Madison, Wisconsin. Børnene var hjemme i Danmark (1926-02-23, Ellen Brønsted til Louise og Nicolaus Brønsted, BB2642).
CLBs mand døde i december 1947, og CLB var efterfølgende så alvorligt ramt af sorg, så hendes søstre var meget bekymrede for hende (Johanne Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt 1948-02-06). Efter mandens død boede CLB i et hus, som hun havde fået opført ved siden af huset Tornehave i Birkerød. Familien havde beholdt Tornehave siden deres ungdom og formodentlig lejet det ud (Oplyst af Mikael Venge).
CLB faldt og brækkede benet, kort efter at hun var blevet enke. Hun gik dårligt resten af livet (Mikael Venge).
I april 1952 var CLB indlagt med en dårlig hofte (Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt, 1953-04-21, BB2502).
Da CLB var 85 år, boede hendes datter i en fløj af huset. Datteren var gift med konservator Fritz Hansen (interview, Frederiksborg Amts Avis).
CLB og Alhed Larsen lignede hinanden meget af udseende.

Referencer

Nationalencyklopædien under opslaget Brønsted, J.N.
Diverse breve bla. BB 1648, Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.
"Be vil giftes med Las, hvorfor jeg skønner, at de nok har forlovet sig". Interview med Charlotte Louise Brønsted, Frederiksborg Amts Avis 5. maj 1963.
Om Johan Larsens ophold hos B oplysninger fra Johans søn, Jens Larsen, juli 2018.
Oplysninger givet af Louise Brønsteds barnebarn, Mikael Venge, feb. 2024.
Dansk Civilingeniørstat 1955, København
Astrid Warberg: Mit Livs Bog. Upublicerede erindringer, Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv
Slægtsforskningsmateriale, Johannes Larsen Museet

Fakta

Charlotte Louise Brønsted, f. Warberg

Lugge, Muk, Muks, Mux, Muksen, Moksen, Mok. Som barn: Ytter, Søster

12.5. 1878-1963

Lærer, Cand. polyt

Da