Menu

Personer

Christine Mackie

Storesøster til Alhed Larsen (f. Warberg, 1872-1927). Datoen for hendes fødsel kendes ikke med sikkerhed, men eftersom Alhed og Johannes Larsen ifølge brev fra Laura Warberg til Astrid 8. maj 1912 gav "fin Middag for Christine i Dag", kan man formode, at dette var hendes fødselsdag.
CMM var i 1886-1887 elev på husholdningsskolen Sollerup.
I 1888 var hun på Zahles Skole i København. I 1889 til i hvert fald marts 1890 var CMM i huset hos Laub på Sludegård ved Nyborg. I foråret 1890 var CMM i huset hos Zeuthen-familien på gården Fogdaröd i byen Höör i Skåne. Familien havde en stor børneflok, og CMM underviste tillige et par børn fra en anden familie. CMM skulle føre børnene til eksamen, og denne gik dårligt (udateret brev fra CMM til moderen 1890). Christine blev formodentlig efter denne eksamen afskediget. At Zeuthen-parret var utilfredse med hendes indsats som lærer, fremgår af et brev fra Christine til moderen foråret 1890.
I oktober 1891 opgav CMM nogle planer om at gå kontorvejen. (AL til LW, 1891-10, udateret brev, BB 2183). Om hun var begyndt i denne branche eller blot havde overvejet det vides ikke.
CMM tog 1892 et kursus i stenografi med henblik på at få arbejde som stenograf i Rigsdagen som Marie Schou/Syberg. Det lykkedes hende at få et mindre vikariat, som hun ikke kunne leve af.

Fra begyndelsen af januar 1892 var CMM i huset hos familien Rasmussen, Vestergade 58 i Århus. Hun skulle her passe den 6årige Charles og i øvrigt lave almindeligt husarbejde (Brev fra CMM til Laura Warberg 1892-01-08, BB 1903). I øvrigt var hun formodentlig her gemt lidt af vejen, idet hun var gravid.
Christine fik med sin svenske forlovede Leonard Holst et barn udenfor ægteskabet 22. marts 1892. Den sidste tid af graviditeten boede hun hos Fru Rasmussen i Vestergade 58, Århus. Hun var formodentlig gemt lidt ad vejen. Barnet fik navnet Ellen Agnete og blev født på Fødsels- og Pleiestiftelsen i København (senere Rigshospitalets Fødeafdeling) af "hemmeligt fødende". Familien betalte 576 kr. for hospitalsophold samt pleje de første tre år af barnets liv. Pigen blev så bortadopteret til ægteparret Niels og Louise Amstrup (hun født Warberg), som ikke selv kunne få børn. I kommunikationen med Fødsels- og Pleiestiftelsen, fuldmægtig Neergaard, sikrede Warberg-familien sig at kunne bevare kontakten med barnet, og dette skete også.
CMM ønskede at bryde forlovelsen, og Warberg-familien støttede det, da de to unge ikke længere elskede hinanden. Dyrlæge og rigsdagsmand Caspersen hjalp med diverse papirarbejde omkring bortadoptionen.
Ifølge brev fra Johanne Brandstrup til Albrecht Warberg 1. marts 1892 vidste Alhed Larsen allerede julen 1891/1892, at hendes storesøster ventede barn, mens dette blev holdt hemmeligt for de to kvinders forældre. Samme Johanne Brandstrup mente, at undfangelsen var sket under et ophold på Langeland sommeren i forvejen.
I efteråret 1892 frem til foråret 1893 boede CMM sammen med søstrene Alhed og Johanne i Waldemarsgade 30, København. Johanne flyttede ind i oktober 1892.
CMM gik til stenografiundervisning i marts 1893 og fik også da sin første klaverelev i København. (Hun skrev om dette til faderen 6. marts 1893). Hun fulgte samtidig klaverundervisning hos pianist Ove Christensen.
I påsken 1893 var CMM hjemme hos forældrene.
Julen 1893 tilbragte Alhed og CMM hos forældrene på gården Erikshaab. CMM udtrykte i december 1893 (udateret brev) glæde over, at Agnete, hendes datter, også var med juleaften. Forinden havde CMM fået tilsendt en tegning, som datteren havde lavet, og hun fik den indrammet.
Ved nytårstid 1894 boede CMM i København.
31. jan 1894 fortalte CMM i et brev til forældrene, at hun var blevet forlovet med Thomas Bredsdorff. Han boede som hun selv i København, og han var vokset op i Thorkildstrup Præstegård på Falster. 1. juledag 1894 rejste CMM til Thorkildstrup for at tilbringe nogle af juledagene der (1894-12-22, Gudrun Bredsdorff og "Svigerinden" til CMM, BB2653). I slutningen af marts 1895 blev forlovelsen ophævet (Alhed Larsen til moderen i udateret brev fra Italien skrevet på dette tidspunkt).
I marts 1895 boede CMM Absalonsgade 3 i Odense (1895-03-18, Laura Warberg til CMM, BB2658, Johanne Larsen til Laura Warberg 7. feb. 1895). Hun var glad for, at hun havde fået mere at rive i. Der var formodentlig tale om klaverelever (Laura Warberg til Albrecht Warberg 1894-08-30, BB0362).
Fra august 1895 boede CMM på et lejet værelse på Hans Tavsensgade 20 i Odense. I september 1895 søgte hun om en lejlighed i Eilschous Boliger, Munkemøllestræde i Odense. Tre værelser, køkken og have til en leje på 50 kr. årligt. Det vides ikke, om hun flyttede dertil. CMM tjente på dette tidspunkt 73 kr. månedligt på at have klaverelever. (Laura Warberg til Albrecht Warberg 1895-09-23, BB 0350).
I juli 1896 var CMM med sin mor i Kullen for at holde ferie (Laura Warberg til Albrecht Warberg 1896-07-21, BB0368).
CMM rejste 4. juni 1902 med skibet Oscar til USA for en tid at bo hos sin søster, Ellen, og dennes mand i Boston. Under dette ophold mødte hun lægen William Charles Mackie (1870-?) kaldet Billy. De to blev forlovet i slutningen af 1902 (Laura Warberg til Astrid 1902-12-19), og de blev gift i 1903. Parret fik i 1905 et barn: Elisabeth, kaldet Putte.
Familien boede 54 Coolidge Str., Brookline, Mass., USA . Her besøgte CMMs søster, Johanne, g. Larsen, dem i foråret 1905. (1905-04-12, Astrid Warberg-Goldschmidt til Johanne C. Larsen, BB0411), og hun holdt hus for dem, men var ikke glad for at være der (1905-05-28, Astrid Warberg-Goldschmidt til Johanne C. Larsen, BB0421).
15. marts 1905 rejste CMM hjem til Danmark [1905-03-15, Astrid Warberg-Goldschmidt til Johanne C. Larsen, BB0504) for at føde sit barn i hjemlandet.
I juli 1908, mens Laura Warberg opholdt sig hos William Mackie i Brooklyn, var CMM og datteren i Kerteminde. Laura Warberg skrev til hende om den nært forestående skilsmisse (1908-07-23, Laura Warberg til CMM, BB2648). William Mackie havde haft et forhold til en anden kvinde. Han ønskede at gifte sig med hende, hvilket kvinden ikke ville, og derefter vendte han tilbage til CMM. William Mackie gav overfor omgivelserne udtryk for, at CMM tiggede ham om at genoptage forholdet, hvilket ikke var sandt. (1908-06-05, Laura Warberg til CMM, BB2651). Efter skilsmissen flyttede CMM og barnet til Danmark. Pigen bevarede forbindelsen med sin far (oplyst af Ane Talbot, Alhed og Johannes Larsens barnebarn aug. 2023).
Lige efter tilbagekomsten til Danmark, boede Elisabeth og hendes mor hos Alhed og Johannes Larsen på Møllebakken i Kerteminde. Elisabeth gik i Frk. Hagens Privatskole, som lå bagved Valgmenighedskirken. Hun gik i klasse med Anna og Fritz Sybergs søn Ernst/Rille Syberg.
I februar 1912 boede CMM og datteren stadig i Kerteminde (Laura Warberg til Astrid Warberg-Goldschmidt, 1912-02-11).
Ca. 1. marts 1913 tog Laura Warberg til Snøde på Langeland for at opholde sig hos sin familie. Hun tog hjem derfra en af de første dage i april. Imens lånte Alhed Larsen og CMM moderens lejlighed i København. Johannes Larsen var på Sprogø for at male (1913-03-17, Laura Warberg til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB2619).
CMM var syg hele julen 1913 (1914-01-02, Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB2636).
CMM og Alhed Larsen begyndte i foråret 1914 at gå til fransktimer hos en Fru Svendsen; formodentlig i Kerteminde. (1914-03-08, Laura Warberg til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB2616).
I maj 1914 var Alhed Larsen (og formodentlig også Johannes Larsen) inviteret til en sammenkomst på gården Kejrup syd for Kerteminde, og Prins Axel deltog i gildet. Familien var fortørnet over, at CMM ikke var inviteret med (1914-05-08, Laura Warberg til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB2614).

Da Elisabeth var ca. 11 år - o. 1916 - flyttede hun og moderen til Birkerød. De to boede omkring 1920-1922 på Kajerødvej i Birkerød, hvor Alhed Larsen tit besøgte dem, når hun så til sine drenge på kostskolen i Birkerød. 1926 boede CMM stadig i en forstad til København.
Alhed Larsen var hos CMM på en art rekreation i marts 1922, da hun havde haft den spanske syge. Hendes mor Laura Warberg var der muligvis af samme grund. Det fremgår af breve fra Johannes Larsen til Alhed Larsen i marts 1922.
I sommeren 1924 besøgte CMM Alhed Larsen i Kerteminde, og CMM hjalp Alhed med at trykke et stort antal af Johannes Larsens træsnit.
I efteråret 1940 var CMM på hospitalet, da hun havde lungebetændelse (1940-10-25, Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB0624).
I 1950 var CMM indlagt på Blegdamshospitalet med et alvorligt hjerteanfald (Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt 1950-07-05, BB0551).
CMMs begravelse er indgående beskrevet i brev fra Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt 1952-10-01, BB0556. Af dette fremgår det desuden, at CMM ikke ønskede at være ven med sin lillesøster, Astrid.
I følge kirkebogen for Hillerslev Kirke døde CMM 24/9 1952 på Sct. Joseph Hospital i København og blev begravet på Hillerslev Kirkegård 30/9 1952. Gravstenen findes ikke mere på kirkegården.

Referencer

Ernst Mentze: Johannes Larsen. Kunstnerens erindringer. Berlingske Forlag 1955
Telefonbøger fra KTAS 1921-22. Provinsnavneregister. Birkerød.
Johanne g. Larsen til Laura Warberg fra Nislevgaard 1893 (ingen datoangivelse) om Christine og Thomas' mislykkede forhold.
Brev 30. juni 1924 fra Alhed til Johannes Larsen.
Om Christines bolig på Hans Tavsensvej: Laura Warberg til Albrecht Warberg 1895-02-07, BB 2032, og 1895-08-30, BB 0330, ikke i databasen, men på Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.
Om datoen for Christines ankomst til USA: Ellen Sawyer til Laura Warberg 1902-06-11, BB 1654. Brevet er ikke i databasen.

Fakta

Christine Marie Mackie, f. Warberg

Mornine, Basse, Bassen, Pusse, Putte, Binderup, Meme, Tante Mimme

8. maj 1870 - 24. sept. 1952

Klaverlærer

Da