Menu

Personer

Christine Mackie

Storesøster til Alhed Larsen (f. Warberg, 1872-1927). Datoen for hendes fødsel kendes ikke med sikkerhed, men eftersom Alhed og Johannes Larsen ifølge brev fra Laura Warberg til Astrid 8. maj 1912 gav "fin Middag for Christine i Dag", kan man formode, at dette var hendes fødselsdag.
CMM var i 1886-1887 elev på husholdningsskolen Sollerup.
I 1888 var hun på Zahles Skole i København. I 1889 til i hvert fald marts 1890 var CMM i huset hos Laub på Sludegård ved Nyborg. I foråret 1890 var CMM i huset hos Zeuthen-familien på gården Fogdaröd i byen Höör i Skåne. Familien havde en stor børneflok, og CMM underviste tillige et par børn fra en anden familie. CMM skulle føre børnene til eksamen, og denne gik dårligt (udateret brev fra CMM til moderen 1890). Christine blev formodentlig efter denne eksamen afskediget. At Zeuthen-parret var utilfredse med hendes indsats som lærer, fremgår af et brev fra Christine til moderen foråret 1890.
I oktober 1891 opgav CMM nogle planer om at gå kontorvejen. (AL til LW, 1891-10, udateret brev, BB 2183). Om hun var begyndt i denne branche eller blot havde overvejet det vides ikke.
CMM tog 1892 et kursus i stenografi med henblik på at få arbejde som stenograf i Rigsdagen som Marie Schou/Syberg. Det lykkedes hende at få et mindre vikariat, som hun ikke kunne leve af.

Fra begyndelsen af januar 1892 var CMM i huset hos familien Rasmussen, Vestergade 58 i Århus. Hun skulle her passe den 6årige Charles og i øvrigt lave almindeligt husarbejde (Brev fra CMM til Laura Warberg 1892-01-08, BB 1903). I øvrigt var hun formodentlig her gemt lidt af vejen, idet hun var gravid.
Christine fik med sin svenske forlovede Leonard Holst et barn udenfor ægteskabet 22. marts 1892. Den sidste tid af graviditeten boede hun hos Fru Rasmussen i Vestergade 58, Århus. Hun var formodentlig gemt lidt ad vejen. Barnet fik navnet Ellen Agnete og blev født på Fødsels- og Pleiestiftelsen i København (senere Rigshospitalets Fødeafdeling) af "hemmeligt fødende". Familien betalte 576 kr. for hospitalsophold samt pleje de første tre år af barnets liv. Pigen blev så bortadopteret til ægteparret Niels og Louise Amstrup (hun født Warberg), som ikke selv kunne få børn. I kommunikationen med Fødsels- og Pleiestiftelsen, fuldmægtig Neergaard, sikrede Warberg-familien sig at kunne bevare kontakten med barnet, og dette skete også.
CMM ønskede at bryde forlovelsen, og Warberg-familien støttede det, da de to unge ikke længere elskede hinanden. Dyrlæge og rigsdagsmand Caspersen hjalp med diverse papirarbejde omkring bortadoptionen.
Ifølge brev fra Johanne Brandstrup til Albrecht Warberg 1. marts 1892 vidste Alhed Larsen allerede julen 1891/1892, at hendes storesøster ventede barn, mens dette blev holdt hemmeligt for de to kvinders forældre. Samme Johanne Brandstrup mente, at undfangelsen var sket under et ophold på Langeland sommeren i forvejen.
I efteråret 1892 frem til foråret 1893 boede CMM sammen med søstrene Alhed og Johanne i Waldemarsgade 30, København. Johanne flyttede ind i oktober 1892.
CMM gik til stenografiundervisning i marts 1893 og fik også da sin første klaverelev i København. (Hun skrev om dette til faderen 6. marts 1893). Hun fulgte samtidig klaverundervisning hos pianist Ove Christensen.
I påsken 1893 var CMM hjemme hos forældrene.
Julen 1893 tilbragte Alhed og CMM hos forældrene på gården Erikshaab. CMM udtrykte i december 1893 (udateret brev) glæde over, at Agnete, hendes datter, også var med juleaften. Forinden havde CMM fået tilsendt en tegning, som datteren havde lavet, og hun fik den indrammet.
Ved nytårstid 1894 boede CMM i København.
31. jan 1894 fortalte Christine i et brev til forældrene, at hun var blevet forlovet med Thomas Bredsdorff. Han boede som hun selv i København, og han var vokset op i Thorkildstrup Præstegård på Falster. I slutningen af marts 1895 blev forlovelsen ophævet (Alhed Larsen til moderen i udateret brev fra Italien skrevet på dette tidspunkt).
Februar 1895 boede CMM i Odense Johanne Larsen til Laura Warberg 7. feb. 1895). Fra august 1895 boede hun på et lejet værelse på Hans Tavsensgade 20 i Odense.
CMM rejste 4. juni 1902 med skibet Oscar til USA for en tid at bo hos sin søster, Ellen, og dennes mand i Boston. Under dette ophold mødte hun lægen William Charles Mackie (1870-?) kaldet Billy. De to blev forlovet i slutningen af 1902 (Laura Warberg til Astrid 1902-12-19), og de blev gift i 1903. Parret fik i 1905 et barn: Elisabeth, kaldet Putte. Familien boede i Boston indtil forældrenes skilsmisse. Derefter flyttede CMM og datteren til Danmark.
Lige efter tilbagekomsten til Danmark, boede Elisabeth og hendes mor hos Alhed og Johannes Larsen på Møllebakken i Kerteminde. Elisabeth gik i Frk. Hagens Privatskole, som lå bagved Valgmenighedskirken. Hun gik i klasse med Anna og Fritz Sybergs søn Rille = Ernst Syberg.
I februar 1912 boede CMM og datteren stadig i Kerteminde (LW til Astrid, 1912-02-11).
Da Elisabeth var ca. 11 år - o. 1916 - flyttede hun og moderen til Birkerød. Alhed Larsen boede herefter ofte hos dem, når hun var i Københavnsområdet.
Mor og datter boede omkring 1920-1922 på Kajerødvej i Birkerød, hvor Alhed Larsen tit besøgte dem, når hun så til sine drenge på kostskolen i Birkerød. 1926 boede CMM stadig i en forstad til København.
Alhed Larsen var her på rekreation i marts 1922, da hun havde haft den spanske syge. Hendes mor Laura Warberg var muligvis også her af samme grund. Det fremgår af breve fra Johannes Larsen til Alhed Larsen i marts 1922.
I sommeren 1924 var CMM på besøg hos Alhed Larsen i Kerteminde, og CMM hjalp Alhed med at trykke et stort antal af Johannes Larsens træsnit.
I 1926 var Elisabeth/Putte ansat ved et børnehospital i Københavnsområdet.

Referencer

Ernst Mentze: Johannes Larsen. Kunstnerens erindringer. Berlingske Forlag 1955
Telefonbøger fra KTAS 1921-22. Provinsnavneregister. Birkerød.
Johanne g. Larsen til Laura Warberg fra Nislevgaard 1893 (ingen datoangivelse) om Christine og Thomas' mislykkede forhold.
Brev 30. juni 1924 fra Alhed til Johannes Larsen. Diverse andre breve.
Om Christines bolig på Hans Tavsensvej: Laura Warberg til Albrecht Warberg 1895-02-07, BB 2032, og 1895-08-30, BB 0330, ikke i databasen, men på Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.
Om datoen for Christines ankomst til USA: Ellen Sawyer til Laura Warberg 1902-06-11, BB 1654. Brevet er ikke i databasen.

Fakta

Christine Marie Mackie, f. Warberg

Mornine, Basse, Bassen, Pusse, Putte, Binderup, Meme, Tante Mimme

8. maj 1870 - 4. el. 5. nov. 1952

Klaverlærer

Da