Menu

Personer

Frederik Andreas Warberg

Yngste barn og eneste søn af Laura og Albrecht Warberg. Lillebror til maleren Alhed Larsen (f. Warberg). Han blev født på gården Erikshaab nær Assens, hvor hans søstre også voksede op.
Laura Warberg var meget syg efter at have født tvillinger 14 måneder før, at FAW kom til verden. Den ene tvilling døde i øvrigt ved fødslen. Til FAW blev der ansat en amme, Martine. Siden flyttede Martine til sin kæreste i USA, og hun og han fik en masse børn.
Da FAW kom i skolealderen, ansatte Warberg-parret en ny huslærerinde, Signe Jensen/Gamle Jean, som havde gode anbefalinger fra mange andre stillinger. De ville sikre, at han fik god undervisning som forberedelse til, at han skulle på latinskole i Odense. Han bestod da også "sin Latinskoleprøve med Glans, da den Tid kom." (Ellen Sawyers erindringer).
Som 11årig begyndte FAW på latinskole skole i Odense (Astrid Warbergs erindringer) og boede på pensionat i denne by sammen med storesøsteren, Louise.
FAW blev konfirmeret i Sct. Knuds Kirke i Odense 3. april 1898, og Hempel Syberg arrangerede en flot middag i Højskolehjemmet, som lå lige overfor hans bolig i Dronningensgade i samme by. (Astrid Warberg: Mit Livs Bog). At den ikke blev holdt i hjemmet på Erikshaab skyldtes formodentlig, at faderen, Albrecht Warberg, var syg på dette tidspunkt (Ellen Sawyer til Laura Warberg 15. marts 1898, BB 2034). Drengens mormor, Johanne Brandstrup, lå også for døden i dagene op til konfirmationen, og hun døde 5. april 1898 (Alhed Larsen til Laura Warberg marts eller april 1898).
FAW begyndte på jurastudierne ved Københavns Universitet 1902. Efter faderens død boede han en tid sammen med sin mor i København. Ca. i september 1907 flyttede han til to lejede værelser. Han fik af sin mor nogle møbler, en lampe mm.
FAW blev gift med Minna Kattrup (1888-1956) i 1913. Parret fik fire børn: Torkil Warberg (1914-1984), Mogens Warberg (1916-1987), Fritz Warberg (1919-?) og Dan Warberg (1925-?).
Familien boede i Brædstrup mellem Horsens og Silkeborg.

Referencer

Erindringstekst nedskrevet af Ellen Sawyer, f. Warberg. Karteminde Egns- og Lokalhistoriske Arkiv
Astrid Warberg: Mit Livs Bog. Upublicerede erindringer, Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv
Diverse slægtsforskningsmateriale på nettet

Fakta

Dedde, Dede, Dengse

1. 7. 1883 - 21. 8. 1963

Overretssagfører

Da