Menu

Personer

Johanne Christine Larsen

En yngre søster til Alhed Larsen, f. Warberg. Gift 1906 med Johannes Larsens yngre bror, Adolf/Adolph Larsen.
I februar 1890 fulgte JCL et kursus i København, og hun boede sammen med søsteren Alhed Larsen. Lærerne ved kurset hed Ove Christensen og hr. Siesby. Ove Christensen var pianist og tidens mest eftertragtede klaverlærer, så der må være tale om klavertimer og muligvis anden musikundervisning også.
Formodentlig fra sommeren 1891 til foråret 1892 var JCL elev på Skole for Unge Piger i Sollerup. Hun skrev 10. januar 1892 til sin mor, "Ja, nu sidder vi altsaa her paa Sollerup igen og skal paabegynde vor Lidelse igen." Denne skole tilbød en etårig "Lærerindeuddannelse" med vægt på almindelige skolefag, musik, håndarbejde mm.
Fra oktober 1892 boede JCL sammen med søstrene Christine og Alhed i Valdemarsgade 30, København. Hun gik til litteraturundervisning hos kandidat Rosenberg, historie hos Frk. Skram (på Zahles Skole), konversationstimer hos Madame de Ditten og franskundervisning. Desuden også en tid undervisning på Aksel Mikkelsens skole for sløjdlærere på Værnedamsvej (JCL til moderen 1892-10-18). At JCL straks efter flytningen til København var hos Fru Schneekloth må skyldes, at noget af undervisningen fandt sted på Realskolen for Frederiksberg og Vesterbro, som Hans Schneekloth (død 1882) havde oprettet. Undervisningen fandt i det hele taget sted på flere skoler, så JCL måtte skynde sig fra den ene til den anden (JCL til moderen 1892-10-05).
12. maj 1893 boede JCL stadig i Valdemarsgade. JCL og Thorvald Balslev var forlovet 1893-1898. Han var søn af Rasmus Lauritz Balslev (1833-1896) og Laura Johanne Leth (f. 1839). Rasmus Balslev var præst ved Pårup Kirke ved Odense og boede i Tarup Præstegård. JCL fortalte Grundlovsdag 1893 sin mor om forlovelsen i et brev. De to blev ikke gift.
Senere i 1893 (jvnf. brev fra JCL til moderen 20. oktober 1893) var JCL i huset hos familien Berthelsen på Nislevgaard ved Otterup. Her fungerede hun som lærerinde for familiens børn, og hun lavede lettere husarbejde. Her stoppede JCL ca. 15. juli 1895, da en søsterdatter til en af familien Berthelsens bekendte skulle have pladsen (JCL til moderen 10. juni 1895).
I marts 1898 var JCL ansat på Tante Mix' (Wilhelmine Bergs) pensionat på Gothersgade i København. Hun overtog ved dette arrangement formodentlig søsteren Ellens arbejde. Ellen havde fungeret som vicejomfru på pensionatet. At arbejdet var hårdt for JCL, fremgår af Ellens brev til moderen 15. marts 1898. Ellen tilbød at vikariere for JCL, så denne kunne få en lang påskeferie.
JCL og Thorvald Balslevs forlovelse blev brudt i april 1898 (1898-04-29, Johannes Larsen til Alhed Warberg, KB og flere andre breve de to imellem fra perioden).
Wilhelmine Berg/Tante Mis ville gerne beholde JCL på pensionatet sommeren over, men JCL vægrede sig, da hun ønskede at få lidt ferie. Tante Mis spurgte så, om Alhed Warberg, Johannes søster, kunne komme og vikariere, "Hvis hun ikke giftede sig til Sommer". Dette arrangement, som er omtalt i JCLs udaterede brev til moderen (BB 2069), blev tilsyneladende ikke til noget.
August 1898 rejste JCL og veninden Julie Brandt på ferie i Jylland; bla. ved Ringkøbing. JCL skrev hjem til moderen om rejsen blandt andet 19. aug. 1898.
1899 til januar 1900 var hun beskæftiget ved Hotel Phønix, Bredgade 37, København (Bibbebrev 0003). Det var åbenbart et meget hårdt arbejde, for JCL skrev 8. jan. 1900 til sin far, at hun forlod sin stilling, for "man maa dog ikke med koldt Blod spolere sig selv". Derefter forsøgte JCL at forsørge sig selv som klaverlærer i København.
1903 besøgte JCL sine søstre Christine og Ellen, som begge var gift og bosiddende i Boston, USA. Hun rejste hjem og ankom til barndomsgården Erikshaab 30. juli 1903. Opholdet hos søstrene var ikke behageligt, eftersom deres ægteskaber ikke var harmoniske eller lykkelige (Astrid f. Warberg til Johanne f. Warberg 27. juli 1903).
Sommeren 1904 førte JCL hus for Otto Emil Paludan/Pallam på gården Erikshaab. Hendes lillesøster, Astrid, kom og tilbragte noget tid med dem dér, da der var fjendskab mod hende i familien, efter at hun var blevet forlovet med Alfred Goldschmidt (Astrid Warberg: Mit Livs Bog s. 61).
Fra 1904 og halvandet år frem førte JCL hus for sin svoger William Mackie og til dels også for sin søster, Christine, i Boston. Christine ville hjem til Danmark og føde parrets barn. (Astrid Warberg: Mit Livs Bog s. 63).
I efteråret 1905 var JCL i London (Laura Warberg til Astrid 1905-12-23).
8. juli 1905 skrev Wilhelmine Berg til søsteren Laura Warberg, at hun ville bede JCL om at komme og overtage en plads på sit pensionat efter en pige, som var helt uduelig, og som Wilhelmine måtte afskedige. Ansættelsen skulle ske fra september 1905. Om JCL tog pladsen vides ikke.
23. august 1906 blev JCL som 32årig gift med Adolf Larsen (1878-1970. Kaldenavn: Agraren). Adolf Larsen var Johannes Larsens lillebror.
Parret fik tre børn: Erik Warberg Larsen (27.2. eller 30.3 1907-1986. Kaldenavn: Tinge), Laura Warberg Larsen (6.8. 1909-2011. Kaldenavn: Bibbe) og Martin Konrad Warberg Larsen (25.3. 1915-1982. Kaldenavn: Manse).
Efter brylluppet boede JCL og manden på Kærbyhus i Kerteminde. Gården var ejet af Adolfs forældre, I.A. og Wilhelmine Larsen. Siden flyttede de til Lindøgaard ved Munkebo.
Sommeren 1917 blev JCL opereret for nedsunket livmoder (Laura Warberg til Astrid Warberg-Goldschmidt 1917-06-16).
Adolph og Johannes ægteskab var stærkt problematisk, eftersom Adolph Larsen var kvartalsdranker. Søstrene - navnlig Astrid - prøvede gentagne gange at få Johanne til at forlade sin mand i det mindste en periode.

Gennem hele deres liv betød Warberg-børnenes opvækst på godsforvalterboligen "Erikshaab" på Sydfyn meget for dem. Det var minder, som de blev ved med at kredse om i deres omfattende indbyrdes korrespondance. I forbindelse med farens død i 1902 skulle en ny godsforvalter til, og familien Warberg måtte fraflytte boligen. JL skrev over 40 år senere i et brev til sin søster, Louise (Lugge), at hun var den sidste Warberg, som rejste fra Erikshaab d. 24.7 1904.

Referencer

BB 2022, brev fra Johanne Larsen til Laura Warberg skrevet Grundlovsdag 1893. Heri fortalte Johanne om forlovelsen med Thorvald Balslev. Brevet findes på Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv og ikke i KTDK-databasen. Det samme gælder BB 2033, Johanne Larsen til moderen, 10. juni 1895, BB 2035, Johanne til moderen 19. aug. 1898 og BB 2069 (udateret brev fra Johanne til moderen).
BB 2328, dateret 4. juni 1956. Johanne C. Warberg til Laura Warberg 7. juli 1893.
Astrid Warberg: Mit Livs Bog. Upublicerede erindringer. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv

Fakta

Johanne Christine Larsen, f. Warberg

Junge, Sel

29.9 1873-1972

Klaverlærer

Da