Menu

Personer

Johanne Christine Larsen

En yngre søster til Alhed Larsen, f. Warberg. Gift 1906 med Johannes Larsens yngre bror, Adolf/Adolph Larsen.
I 1889 blev JCWL undervist i hjemmet af en huslærerinde, Frk. Løngreen, og hun fulgte matematikundervisning hos familien Jørgensen, som havde en mandlig huslærer. Musikundervisning fik JCWL hos Tante Mimmi/Adelheyde Syberg. JCWL gav sin lillesøster, Thora, undervisning i hjemmet og fik to kroner om ugen for det af Thoras adoptivforældre, Adelheyde og Hempel Syberg (1889-01-13, Johanne C. Larsen til Julie Brandt, BB2499).
Da lillebror Andreas/Dede og søster Louise/Lugge var begyndt på latinskole og Marie Jørgensens Skole i Odense og boede på pensionat dér, sendte man lærerinden, Signe Jensen, bort, og storesøster JCWL underviste en tid Astrid i hjemmet. Søsteren Thora og degnens yngste datter, Kristine, deltog en tid i undervisningen (1942-04-25, Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldsvmidt, BB0631).
I februar 1890 fulgte JCWL et kursus i København, og hun boede sammen med søsteren Alhed Larsen. Lærerne ved kurset hed Ove Christensen og hr. Siesby. Ove Christensen var pianist og tidens mest eftertragtede klaverlærer, så der må være tale om klavertimer og muligvis anden musikundervisning også.
Formodentlig fra sommeren 1891 til foråret 1892 var JCWL elev på Skole for Unge Piger i Sollerup (1959-10-29 skrev hun til søsteren, Astrid Warberg-Goldschmidt, at hun 1891-1892 var på Sollerup). JCWL skrev 10. januar 1892 til sin mor, "Ja, nu sidder vi altsaa her paa Sollerup igen og skal paabegynde vor Lidelse igen." Denne skole tilbød en etårig "Lærerindeuddannelse" med vægt på almindelige skolefag, musik, håndarbejde mm.
Fra oktober 1892 boede JCWL sammen med søstrene Christine og Alhed i Valdemarsgade 30, København. Hun gik til litteraturundervisning hos kandidat Rosenberg, historie hos Frk. Skram (på Zahles Skole), konversationstimer hos Madame de Ditten og franskundervisning. Desuden også en tid undervisning på Aksel Mikkelsens skole for sløjdlærere på Værnedamsvej (JCWL til moderen 1892-10-18). At JCWL straks efter flytningen til København var hos Fru Schneekloth må skyldes, at noget af undervisningen fandt sted på Realskolen for Frederiksberg og Vesterbro, som Hans Schneekloth (død 1882) havde oprettet. Undervisningen fandt i det hele taget sted på flere skoler, så JCWL måtte skynde sig fra den ene til den anden (JCWL til moderen 1892-10-05).
12. maj 1893 boede JCWL stadig i Valdemarsgade. JCL og Thorvald Balslev var forlovet 1893-1898. Han var søn af Rasmus Lauritz Balslev (1833-1896) og Laura Johanne Leth (f. 1839). Rasmus Balslev var præst ved Pårup Kirke ved Odense og boede i Tarup Præstegård. JCWL fortalte Grundlovsdag 1893 sin mor om forlovelsen i et brev. De to blev ikke gift.
Senere i 1893 (jvnf. brev fra JCWL til moderen 20. oktober 1893) var JCWL i huset hos familien Berthelsen på Nislevgaard ved Otterup. Her fungerede hun som lærerinde for familiens børn, og hun lavede lettere husarbejde. Her stoppede JCWL ca. 15. juli 1895, da en søsterdatter til en af familien Berthelsens bekendte skulle have pladsen (JCL til moderen 10. juni 1895).
I marts 1898 var JCWL ansat på Tante Mix' (Wilhelmine Bergs) pensionat på Gothersgade i København. Hun overtog ved dette arrangement formodentlig søsteren Ellens arbejde. Ellen havde fungeret som vicejomfru på pensionatet. At arbejdet var hårdt for JCWL, fremgår af Ellens brev til moderen 15. marts 1898. Ellen tilbød at vikariere for JCL, så denne kunne få en lang påskeferie.
JCWL og Thorvald Balslevs forlovelse blev brudt i april 1898 (1898-04-29, Johannes Larsen til Alhed Warberg, KB og flere andre breve de to imellem fra perioden).
Wilhelmine Berg/Tante Mis ville gerne beholde JCWL på pensionatet sommeren over, men JCWL vægrede sig, da hun ønskede at få lidt ferie. Tante Mis spurgte så, om Alhed Warberg, Johannes søster, kunne komme og vikariere, "Hvis hun ikke giftede sig til Sommer". Dette arrangement, som er omtalt i JCWLs udaterede brev til moderen (BB 2069), blev tilsyneladende ikke til noget.
August 1898 rejste JCWL og veninden Julie Brandt på ferie i Jylland; bla. ved Ringkøbing. JCL skrev hjem til moderen om rejsen blandt andet 19. aug. 1898.
1899 til januar 1900 var JCWL beskæftiget ved Hotel Phønix/Phoenix, Bredgade 37, København (BB 0003). Hotellet var ejet af Carl Neiiendam, som behandlede JCWL nedladende og ubehøvlet. JCWL passede familiens børn, og de var uopdragne. Sommeren 1899 tilbragte hun på landet med familien, og da de kom tilbage til de lille lejlighed på hotellet, var børnene helt umulige (JCWL til Laura Warberg, 1899-10-22, BB0427). 8. jan. 1900 skrev JCWL til sin far, at hun forlod sin stilling, for "man maa dog ikke med koldt Blod spolere sig selv". Derefter forsøgte hun en tid at forsørge sig selv som klaverlærer i København.
I 1901 var JCWL tilsyneladende i et forhold til en mand, som var ung, men ubestandig. Hendes lillesøster skrev til hende om denne mand, som måske var den eneste under solen, der kunne gøre JCWL lykkelig mm. (1901-06-27, Astrid Warberg-Goldschmidt til JCWL, BB0398). Det vides ikke, hvem manden var.
Sommeren 1902 var søstrene Astrid, JCWL og Thora med Hempel Syberg på en rejse til Hamburg. Thora, Johanne og Hempel Syberg fortsatte derfra til Italien (Astrid Warberg: Mit Livs Bog s. 47. 1902-09-09, Thora Branner til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB2633).
1903 besøgte JCWL sine søstre Christine og Ellen, som begge var gift og bosiddende i Boston, USA. JCWL rejste hjem og ankom til barndomsgården Erikshaab 30. juli 1903. Opholdet hos søstrene var ikke behageligt, eftersom især Christines ægteskab ikke var harmonisk eller lykkeligt (Astrid f. Warberg til Johanne f. Warberg 27. juli 1903).
I 1903 havde JCWL et stormfuldt kærlighedsforhold til en person, som hun siden i et brev til Astrid Warberg-Goldschmidt kaldte "J". Det vides ikke, hvem han var (1953-03-18, Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB0558).
Foråret og sommeren 1904 førte JCWL hus for Otto Emil Paludan/Pallam på gården Erikshaab (1904-03-02 Johanne C. Larsen til Laura Warberg, BB0424). Hendes lillesøster, Astrid, kom og tilbragte noget tid med dem dér, da der var fjendskab mod hende i familien, efter at hun var blevet forlovet med Alfred Goldschmidt (Astrid Warberg: Mit Livs Bog s. 61).
Fra 1904 og halvandet år frem førte JCWL hus for sin svoger William Mackie og til dels også for sin søster, Christine, i Boston. Hun kunne ikke lide at være hos søsteren og svogeren, men følte sig forpligtet til at hjælpe dem med husholdningen (1905-05-28, Astrid Warberg-Goldschmidt til Johanne C. Larsen, BB0421). Christine ville i sommeren 1905 hjem til Danmark og føde parrets barn. (Astrid Warberg: Mit Livs Bog s. 63).
I efteråret 1905 var JCWL i London (Laura Warberg til Astrid 1905-12-23).
8. juli 1905 skrev Wilhelmine Berg til søsteren Laura Warberg, at hun ville bede JCWL om at komme og overtage en plads på sit pensionat efter en pige, som var helt uduelig, og som Wilhelmine måtte afskedige. Ansættelsen skulle ske fra september 1905. Om JCWL tog pladsen vides ikke.
23. august 1906 blev JCWL som 32årig gift med Adolf Larsen (1878-1970. Kaldenavn: Agraren). Adolf Larsen var Johannes Larsens lillebror.
Parret fik tre børn: Erik Warberg Larsen (27.2. eller 30.3 1907-1986. Kaldenavn: Tinge), Laura Warberg Larsen (6.8. 1909-2011. Kaldenavn: Bibbe) og Martin Konrad Warberg Larsen (25.3. 1915-1982. Kaldenavn: Manse).
Adolph og JCWL kom fra oktober 1906 til at bo Kærbyhus i Kerteminde, og AL overtog driften af gården. I.A. Larsen ejede Kærbyhus frem til sin død, hvorefter Johannes Larsen i 1911 overtog den. 1920 købte AL gården af sin bror og ejede den frem til 1933, hvor den blev solgt til Arne Mortensen, som ikke var en del af Larsen-familien.
Julen 1913 var Laura Warberg til spisning hos JCWL og Adolph. Efter maden gik det meste af familien til Alhed og Johannes Larsen, hvor der var juletræ og gaver. JCWL og hendes datter, Laura, blev hjemme, da Laura var syg (1913-12-28, Laura Warberg til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB2628).
I 1914 arbejdede JCWL som klaverlærer på Kerteminde-egnen. To dage om ugen cyklede hun ud på landet og underviste, to andre ugedage havde hun 6-7 elever dagligt og de sidste ugedage var der en del elever - hvor vides umiddelbart ikke (1914-05-17, Laura Warberg til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB2610). JCWL akkompagnerede desuden ved en teaterforestilling under ledelse af Carl August Thomsen (1914-02-22, Laura Warberg til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB2622).
I februar 1916 var JCWL bortrejst en tid, og Adolph passede de to største børn på gården. JCWL havde muligvis midlertidigt forladt ham. Adolph skrev om at tilkalde fotograf og få taget billeder af ham og børnene til Johanne samt om, at de skal have det godt og tjene penge altid. (1916-02-04, Adolph Larsen til JCWL, BB0419).
Sommeren 1917 blev JCWL opereret for nedsunket livmoder (Laura Warberg til Astrid Warberg-Goldschmidt 1917-06-16). Hun var indlagt på Diakonissestiftelsen og blev bl.a. behandlet af Bodild Holstein (1945-01-19, Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB0637).
JCWL havde en obligation på 2000 kr., og da hun og manden i 1931 skulle have lagt vand ind, bygget nye skorstene og repareret på stuelejligheden på Kærbygård i Kerteminde, måtte hun belåne obligationen med 1000 kr. (1933-01-17, Johanne C. Larsen til Astrid warberg-Goldschmidt, BB0607).
I januar 1933 solgte JCWL og Adolph Larsen Kærbygaard i Kerteminde til "Skomager Knudsens Svigersøn" for 18.000 kr. (1933-01-17, Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB0607). Svigersønnen hed Arne Mortensen.
JCWL og Adolph Larsen købte i 1933 Lindøgaard i Dræby ved Munkebo på Fyn. JCWLs lillebror, Andreas Warberg, som var advokat, kom 1. april og ordnene papirarbejdet. Sælger var en Jantzen, og prisen var 45.500 kr. Der hørte 45 tønder land jord til gården, besætning og maskiner, og der var indlagt vand (dog ikke i køkkenet) og elektricitet. I stuehuset var der en stor folkestue med en langbænk under vinduerne og et langt træbord. En slagbænk hentede familien ned fra loftet. Ved siden af folkestuen fandtes en mindre stue og en forstue. Der var et trefags sovekammer, en havestue ("den fine stue") og et par kamre. (1933-04-18, Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB0605). JCWL holdt op med at tage klaverelever, da familien flyttede til Lindøgaard. Hun var glad for dette, for hun havde ikke længere nerver til at undervise (1933-01-17, Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB0607).
Lindøgård blev siden tvangseksproprieret, da Lindøværftet skulle bygges. Familien flyttede til gården Bjørnhøj i Kerteminde i 1959.
JCWLs 63års fødselsdag er beskrevet i et brev (1936-10-14, Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB0578).
I august 1938 havde JCWL længe døjet med betændelse i en skulder, og en operation kom på tale (1938-08-30, JCWL til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB0596). I november samme år bad JCWL sin læge om at indstille hende til operation (1938-11-21, Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB0606).
JCWL var i maj 1939 indlagt på Kerteminde Sygehus med en brækket fod (1939-05-25, JCWL til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB0563).
I 1941 spurgte JCWL sin læge, om hun ville komme til at gå igen efter måske et år (1941-03-14, Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB0627).
1942 havde JCWL mange smerter i sine knæ og måtte gå med to stokke. Efter en røntgenundersøgelse sagde hendes læge, at "al Brusk var fortæret" (1942-08-28 Marie Larsen til Johan Larsen, BB2448).
1946 havde JCWL klaverelever i hjemmet på Lindøgaard (1946-08-04, Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB2461).
JCWL planlagde stor 80års fødselsdag til afholdelse 29. september 1953 (1953-03-18, Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB0558).
Adolph og Johannes ægteskab var stærkt problematisk, eftersom Adolph Larsen var kvartalsdranker. Søstrene - navnlig Astrid - prøvede gentagne gange at få Johanne til at forlade sin mand i det mindste for en periode.

Gennem hele deres liv betød Warberg-børnenes opvækst på godsforvalterboligen "Erikshaab" på Sydfyn meget for dem. Det var minder, som de blev ved med at kredse om i deres omfattende indbyrdes korrespondance. I forbindelse med farens død i 1902 skulle en ny godsforvalter til, og familien Warberg måtte fraflytte boligen. JCWL skrev over 40 år senere i et brev til sin søster, Louise (Lugge), at hun var den sidste Warberg, som rejste fra Erikshaab d. 24.7 1904.

Referencer

BB 2022, brev fra Johanne Larsen til Laura Warberg skrevet Grundlovsdag 1893. Heri fortalte Johanne om forlovelsen med Thorvald Balslev. Brevet findes på Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv og ikke i KTDK-databasen. Det samme gælder BB 2033, Johanne Larsen til moderen, 10. juni 1895, BB 2035, Johanne til moderen 19. aug. 1898 og BB 2069 (udateret brev fra Johanne til moderen).
BB 2328, dateret 4. juni 1956. Johanne C. Warberg til Laura Warberg 7. juli 1893.
Astrid Warberg: Mit Livs Bog. Upublicerede erindringer. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv

Fakta

Johanne Christine Warberg Larsen

Junge, Sel

29.9 1873-1972

Klaverlærer

Da