Menu

Personer

Laura Warberg

Født Brandstrup. LMW voksede op i Tranekær på Langeland, hvor hendes far, Lauritz Brandstrup, var lærer og degn. Hendes mor, Maria Kristina f. Krümmelbein (1816-1853) døde, da LW var ni år. Der var tre andre søskende fra faderens første ægteskab: Hanne, Carl og Frederik. Efter hustruens død giftede faderen sig med moderens veninde den ca. 37 år gamle Johanne f. Fenger. Parret fik sammen børnene Wilhelmine, Christian, Ludvig og Emil.
LMW gik som ung på Frk. Zahles Skole i København. Derefter arbejdede hun som lærerinde hos Møller på Falsensgave under herregården Søbysøgaard samt på en præstegård på Fyn. I tiden på Falsensgave blev hun forlovet med Albrecht Christoffer Warberg, som hun blev gift med 28. maj 1869.
Ægteparret fik otte børn. Den ældste var Christine Marie (Mornine) (1870-1952), som blev gift med William Charles Mackie (f. 1870)
Næstældst: Alhed Marie (Be) (1872-1927) gift med Johannes Larsen (1867-1963)
Nr. tre: Johanne Christine (Junge) (1873-1972) gift med Adolf Larsen (Agraren) (1878-1970) (Johannes Larsens bror)
Ellen Margrethe (Elle) (1876-1957) gift med Harry Eastman Sawyer (1868-1911)
Charlotte Louise (Lugge) (1878-1965) gift med Johannes Nicolaus Brønsted (1879-1947)
Thora Augusta (Tutte) (1880-1946) gift med Vilhelm Branner (1868-1941)
Ingeborg Astrid (Dis) (1882-1973). Ingeborg Astrids tvilling døde efter fødslen. Ingeborg Astrid blev gift 1. gang med Alfred Goldschmidt (f. 1878), gift 2. gang med Jørgen Schou (Buf), gift 3. gang med Axel Müller
Frederik Andreas (Dede) (1883-1963) gift med Minna Kattrup (1888-1956)
LMW og manden holdt sølvbryllup 28. maj 1894. Alhed Larsen deltog ikke, da hun var i Italien.
I juli 1896 var LMW og datteren Christine i Kullen og holde ferie (LMW til Albrecht W 1896-07-21, BB0368).
I september 1899 besøgte LMW og datteren Louise Alhed og Johannes Larsen samt deres lille søn på Båxhult, Larsen-familiens ejendom, i Småland (brev fra LMW til Albrecht Warberg 8. sept. 1899). Hun rejste hjem ca. 17. september.
LW blev enke 1902. Hun blev tildelt en "god rundelig pension af greven" (Chr. Brandstrups erindringer). Greven var Albrecht Warbergs arbejdsgiver. Julen 1902 holdt LW hos Hempel Syberg og datteren Thora i Odense (Astrid Warberg: Mit Livs bog s. 50). LW måtte fraflytte gården Erikshåb, som havde været mandens tjenestebolig, og hun flyttede i slutningen af oktober 1903 til en fireværelses lejlighed på Sortedam Dossering 25 i København. Her boede hun og sønnen, Andreas (Dede) en tid sammen, indtil han fik stilling og egen familie (Chr. Brandstrup).
Dagen efter datteren Thoras bryllup med Vilhelm Branner (27. maj 1904) rejste LMW til USA i tre måneder for at besøge sine to døtre i Boston. Man holdt bryllupsfest i LMWs lejlighed, og her deltog Astrid Warberg samt Alfred Goldschmidt (de to blev viet ugen efter) samt medlemmer af Alfred Goldschmidts familie. Hans mor ønskede som ortodoks jøde ikke at være med. (Astrid Warberg: Mit Livs Bog s. 62).
I oktober 1906 opholdt LMW sig i Malmø hos datteren, Astrid, som skulle føde sit første barn. (Astrid Warberg-Goldschmidt til Hohanne Goldschmidt 1906-10-02).
I 1907 boede LMW Sagasvej 10, 2. sal i København, og da var sønnen netop flyttet til to lejede værelser.
Omkring 1. april 1908 rejste LMW til Boston for at besøge sine to døtre, der var gift og bosiddende der. Hun blev i Boston i tre måneder eller mere. (LMW til Astrid 1908-06-29).
I maj 1911 rejse LMW sammen med datteren Astrid Goldschmidt til Berlin, Dresden, Schweiz, Nürnberg mv. (Astrid Warberg: Mit Livs Bog s. 85f)
I november 1911 og begyndelsen af 1912 boede LMW på et værelse hos Fr. Johnsen, Nørrevoldgade 29, 4. sal, København. (Laura Warberg til Astrid 1911-10-22).
Fra februar til maj 1912 var LMW hjemløs, mens hendes nye lejlighed i Kbh. blev sat i stand. Hun var en tid hos sin svoger og svigerinde på herregården Glorup syd for Nyborg. I maj rejste hun til Alhed og Johannes Larsen, og derefter tog hun til familien i Snøde på Langeland (LW til Astrid 18. feb., 7. april 1912 og 15. maj 1912). En rejse planlagt til maj 1912 blev udsat til september samme år, da Laura Warberg havde årebetændelse i et ben.
29. juni 1912 flyttede LMW ind i sin nye lejlighed i København. Denne lå på Dr. Abildgårds Allé 14 (Astrid Goldschmidt-Warberg til Laura Warberg 1913-02-05).
I august 1913 så LMW første gang (i København) tegningerne til det nye hus, som Johannes og Alhed Larsen lod bygge til hende på grunden Strandgade 54 i Kerteminde, som de havde købt til formålet. Huset var tegnet med et værelse til barnebarnet Grethe (Jungstedt), så der var kalkuleret med, at Grethe og hendes mor, Ellen, også skulle bo der (LW til Astrid 2. aug. 1913, BB 2087).
I oktober 1913 opholdt LMW sig i Kerteminde. (Astrid W-G til LMW 1913-10-20).
1918 flyttede LMW ind hos Agraren (Adolph Larsen) og hans kone, Johanne (en datter af LW) på gården Store Kærbyhus i Kerteminde med en husassistent. Johannes Larsen lejede derefter Strandgade 54 ud. Arrangementet skyldtes muligvis Larsens økonomiske problemer.
Laura Warbergs værelse på Møllebakken lå i gavlen (hvilken af dem vides ikke) i "Sidehuset" (Gæstehuset) (JL til Johan Larsen 1937-04-21, hvori Larsen fortæller, at han har håndværkere i "din Mormoders Gavlværelse).
LMW døde 10. april 1926 i Kerteminde efter nogle måneders sygdom. Man holdt gravøl i Johannes Larsens værksted, da spisestuen var for lille til at kunne rumme den store Warberg-familie.

Referencer

Erland Porsmose: Johannes Larsen. Kunstner, menneske og naturiagttager. Gyldendal 1999
Birgit Bjerre: Marie - uundværlig husholderske i to kunstnerhjem. Østfyns Museer 2012
Christan Brandstrups erindringer (nettet, lokaliseret april 2020).
Astrid Warberg: Mit Livs Bog. Upublicerede erindringer. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv

Fakta

Laura Marie Warberg, f. Brandstrup

Smaa, Esset, Es

20/1 1845 - 10/4 1926

Husmor

Da