Menu

Personer

- Zeuthen, Sverige

Christine Warberg, g. Mackie (Alhed Larsens ældste søster) var i 1889-1890 huslærerinde og pige i huset hos familien Zeuthen på gården Fögdaröd i Höör i Sverige. Familien havde en stor børneflok, som formodentlig bestod af Otto, Ernst, Magda, Laura, Johanne og muligvis flere. Eftersom Christine under sit ophold tillige underviste andre børn fra egnen, kan nogle af børnene, som hun nævner ved fornavn i flere breve, stamme fra andre familier. Før påske 1890 førte Christine børnene op til eksamen, og det gik ikke ret godt.
Såfremt Zeuthen-parret var forældre til maleren Ernst Zeuthen, var han proprietær og hed Henrik Steffens Zeuthen, mens hustruen hed Emilie Margrethe og var født Nobel.

Referencer

Weilbachs Kunstnerlekiskon: Ernst Zeuthen
Delvist bevaret brev fra Christine Mackie til ukendt modtager (formodentlig moderen, Laura Warberg) 1889-1890

Fakta

- Zeuthen

Hr. og Fru Zeuthen

O. 1889

Sv