Menu

Fynboerne

1891

Afsender

Anna Syberg

Modtager

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Anna Syberg foreslår, at hun tager til København og præsenterer sig for Bing i håb om, at han derved ville føle sig forpligtet til at antage hende. Hvis Fritz er enig heri, skal det helst være mens Annas søster Marie er hjemme, da Anna anser det for umuligt, at hendes far, Mester, kan undvære en til at føre husholdningen. Anna mener at Fritz's forslag om at står for et feriekursus er en god idé, men er ked af, at det er nødvendigt at han tjener penge ved noget, han ikke har lyst til.

Transskription

[øverst tilføjet med blyant: 4 Faaborg]

Min kære kære Dreng

Du ved ikke, hvor Dit Brev har glædet mig, jeg følte ved hver Linie hvor uendelig meget Du holder af mig; jeg glæder mig ogsaa ved Udsigten til snart igen at faa Dig at se, Tror Du ikke det vilde være det klogeste, om jeg rejste over og præsenterede mig for Bing, han vilde maaske saa føle sig lidt forpligtet til at antage mig. Hvis Du synes dette, da skulde det helst være, mens Marie Pige er her altsaa de 5 sidste Dage i Maj. Jeg kan nemlig indse, at det er en komplet Umulighed for Mester at undvære et Menneske her i denne Tid er han og hele Personalet paa Landet hver Dag, rejser med 9 Toget, kommer kl. 8, Huset skal altsaa lukkes imens, de skal selv rode med Mad Morgen og Aften, det gaar jo ikke i 9 Dage, jeg vil derfor, naar jeg rejser, sige til ham, at hvis han opdager, at Huset behøver et kvindeligt Væsen, kan han maaske faa Franziska. Jeg skulde altsaa rejse herfra paa Tirsdag, selv om dine Pengesager ikke er i Orden til den Tid, kunde jeg saa ikke komme alligevel, jeg tager en Madkurv med, og vi kan jo have det hyggeligt inden Døre? Dette maa Du svare mig paa straks, da jeg i Tilfælde af, at jeg bliver borte vil have mine Sager pakkede, saadan at Du kan expedere dem, naar Du kommer - din Plan med Hensyn til Feriekursuset tror jeg er god, kun gør det mig ondt, at Du for min Skyld skal give Dig af med noget, som Du ikke har Lyst til og som jo vil stjæle en Del Tid fra Dine Billeder paa den anden Side vil de maaske hindre økonomiske Bekymringer, især hvis Bing svigter mig, derved er jo mine Udsigter til at kunne tjene Penge gaaede i Vasken. - Kære kære Dreng, hvor jeg glæder mig til at se Dig, nu skriver Du nok straks, om Du synes, jeg skal komme Farvel min egen, elskede Ven
Dit lille Høns.

Fakta

Brev

Dateringen er anslået; Anna leder stadig efter arbejde. Derfor må det antages, at det er tidligt i Fritz og Annas forlovelsesperiode. Fra 1892 fik hun ansættelse på Den kongelige Porcelænsfabrik.

Den Bing, Anna nævner, er formentlig Harald Bing fra porcelænsfabrikken Bing og Grøndahl, hvor hun håber at få ansættelse.
Mester er Annas far, malermester Peter Syrak Hansen. Når han og personalet er på landet hver dag, er det formentlig for at arbejde bl.a. med dekorationsmaleri på områdets herregårde.

Faaborg Museum, Fritz og Anna Sybergs arkiv, breve fra Anna til Fritz 1891-1894