Menu

Søgeresultater: 53

1892-01-10

Johanne Larsen

Laura Warberg

Nu skal Johanne m.fl. igen i gang med lidelserne på Sollerup. Når frøknerne er på visit hos elevernes forældre, roser d…

1892-01-20

Alhed Larsen

Laura Warberg

Alhed har været forkølet og ligget i sengen, men hun har det bedre og har været på Porcelænsfabrikken. Hun gik på grund…

1892-1

Alhed Larsen

Laura Warberg

Da Ellen rejser i dag, synes Alhed Larsen, at deres mor skal have brev. Marie Hansen flytter ind på et værelse bag Alhe…

Ca. 5. januar 1892

Alhed Larsen

Laura Warberg

Alhed Larsen har købt en dyr kåbe.

januar 1892

Alhed Larsen

Laura Warberg

Alheds mor kan skrive, hvad hun vil i sine breve - også om den lange Peter Hansen - for Alhed opbevarer sine breve i en…

1892-02-05

Christine Mackie

Laura Warberg

Christine savner brev hjemmefra, men der har vel været travlhed pga. Ellens rejse. Alhed har skrevet. Det lader ikke ti…

1892-02-09

Vilhelmine Larsen

Johannes Larsen

Broderen Vilhelm er usikker omkring sin fremtid. Der er blevet solgt 16 læs hø, og muligvis går det i orden med stedet …

1892-02-17

Vilhelmine Larsen

Johannes Larsen

Johannes Larsen er begyndt at male i Zoologisk Have. Han har også udstillet på "Den Frie". IA Larsen er ved at sælge e…

1892-02-29

Carl Herold

Albrecht Warberg

Diskretion er en selvfølge. Hafnia og Arbejderbanken foretager ikke transaktioner som den ønskede. Det vil være godt at…

1892-2

Alhed Larsen

Laura Warberg

Alhed Larsen har meget travlt og beder om ikke at få opgaver hjemmefra. Hun er på Akademiets bibliotek flere eftermidda…

1892-03-01

Johanne Christine Brandstrup

Albrecht Warberg

Johanne Brandstrup er frygtelig trist over, hvad der er sket. De unge har ikke grebet sagen rigtigt an ved at hemmeligh…

1892-03-03

Vilhelmine Larsen

Johannes Larsen

Vilhelmine Larsen spørger Johannes, om han skal til at male i Zoologisk Have igen, og om han skal udstille på "Den Frie…

1892-03-08

Christian Caspersen

Laura Warberg

Caspersen har talt med Neergaard på Fødsels- og Plejestiftelsen om Christine Warbergs fødsel og bortadoption af barnet.…

1892-03-10

- Neergaard

Christian Caspersen

Neergaard beder om, at man efter barnets fødsel fremsender et ønske om, at familien kan få barnet tilbage, når de ønske…

1892-03-13

Vilhelmine Larsen

Johannes Larsen

Vilhelmine Larsen håber at Johannes får godkendt nogle af sine billeder - muligvis til en udstilling. Hun er på vej i k…

1892-03-15

Vilhelmine Larsen

Johannes Larsen

Det er muligvis Johannes Larsens bror Georg, som kommer til København, for at aftjene sin værnepligt. Johannes Larsen s…

1892-03-19

Vilhelmine Larsen

Johannes Larsen

Det er knapt med penge, så familien Larsen har solgt 6 grise. Vilhelmine Larsen venter spændt på om Johannes billeder e…

1892-03-23

Leonard Holst

Laura Warberg

Leonard Holst er glad for, at fødslen er godt overstået og også for, at det blev en pige. Han har været bekymret. Leona…

1892-03-27

Vilhelmine Larsen

Johannes Larsen

Brevet indeholder 30 kroner til Johannes Larsen. Familien har lånt 5000 kroner og betaler nu så meget som muligt, af de…

1892-03-27

Laura Warberg

Albrecht Warberg

Christine har det godt på hospitalet, men Pojken (Leonard Holst) er trist. Hun er lettet over, at vielsen er aflyst. Læ…