Menu

Fynboerne

1894-02-28

Afsender

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Alhed Larsen ønsker Frk. Jensen tillykke med fødselsdagen. Hendes mor har fortalt, hvordan den skal fejres.
Der var koldt de første dage i Firenze, men nu er vejret fint. Konsulen har skaffet Alhed fri adgang til museer. Mens hun skrev på brevet, kom der tre betjente ind og sagde, at der var røvere i huset. Når herren og Fruen kommer hjem, vil de nok opdage, at der mangler sølvtøj.
Frk. Jensen skal ikke sende tøj med skib til Alhed. Hun hører nærmere.

Transskription

28de Febr

Kære Frøken Jensen
En rigtig hjærtelig Lykønksning til Deres Fødselsdag d. 3die. Gid De i det nye Aar maa ["maa" indsat over linjen] blive en hel Del mere rask, end De har været i det gamle! - Mor har skreven, hvordan Deres Fødselsdag skal fejres, saa jeg kan tænke paa Dem, der er nok bedt nogle Solleruper. - De kan tro, jeg har det dejligt hernede, jeg begynder rigtig at lære Florenz at kende nu; de første Dage var her rasende koldt, det blæste en stærk Østenvind, vi maatte lægge i Kakkelovnen, men frøs alligevel knagende. Nu er det imidlertid igen bleven det dejligste Vejr, næsten for varmt til Overtøj. - Konsulen har skaffet mig fri Adgang til Museer og alt her i Florenz, det er dejligt for mig. - I Søndags var vi ude en dejlig lang Tur langs Arnoen, Konsulens Lud og jeg. Bagefter spiste vi til Aften paa et Osteri. - Tænk Dem, nu for lidt siden, mens jeg sidder her og skriver, kommer der tre Betjente springende over Havemuren og beder om hurtig at blive lukkede ind, da her er Røvere i Huset. De kom i en Fart ud paa Hovedtrappen og undersøgte Huset, men Asnerne er undslupne. De har været inde nede paa 1ste Sal, hvor Herren Fruen og Pigen var gaaet ud i Morges. Naar de nu om lidt kommer hjem, finde de rimeligvis Huset tomt for Sølvtøj og deslige. - Vi har tilbragt en lang Tid ude paa Trappegangen for at følge Begivenhedernes Gang sammen med Husets øvrige Beboere af hvilke nogle har hørt Skuffer blive lukkede op og i derinde. Det har sinket mig, saa jeg maa slutte snart. Vil De takke Mor mange Gange for hendes Brev, som jeg fik i Lørdags. Jeg er aldeles overvældet over at skulle se Rom og over at skulle blive her saa længe. Jeg har skreven til Frk Sperling. - Nu skriver jeg et langt Brev til Glorup, jeg havde tænkt at lægge lidt herindendeni ["den" sidst i ordet overstreget] til Mor, men naar det ikke nu, hvis De skal have dette d. 3die. - De skulle ikke sende Tøj med Skib, jeg skriver nærmere hvordan. Hils dem allesammen paa det kærligste fra mig! - Endnu en Gang hjærtelig til Lykke kære Frk. Jensen.
Deres hengivne
Alhed Warberg

Hils ogsaa Hanne og Karen, jeg haaber Karens Mor er kommen sig igen.

Fakta

Brev

Da

Brevet er dateret "28de Febr". Det er skrevet i Italien, og Alhed Larsen skriver, at det var koldt "de første Dage". Eftersom hun rejste 12. feb. 1894, må dette være året.

Alhed Larsen var i Italien februar 1894 - maj 1895.
"Solleruper": I Sollerup lå Skole for unge Piger, hvor blandt andre Alhed Larsens søster, Christine, en tid var elev.
Albrecht Warbergs bror, Conrad Warberg, var godsforvalter ved Glorup Gods.

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 2218

Nej

Testamentarisk gave til Østfyns Museer fra Laura Warberg Petersen