Menu

Fynboerne

1897-04-02

Afsender

Ellen Sawyer

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Ellen har meget travlt. Forleden fejrede man pensionatets stolthed, Dr. Schofield, med punch, knas, cigaretter, blomster mv. Til stede var en lille, amerikansk kemiker, Dr. Soyer (Sawyer), som studerede gærkultur ved Carlsberg. Han savnede USA og Harvard, og da han i avisen havde set, at Dr. Schofield boede på pensionatet, opsøgte han stedet. Sawyer talte ikke dansk, men Ellen snakkede tysk til ham, og han svarede på engelsk.

Transskription

d. 2den April 97.

Kære Mor!
Det var ved at trække op til Brev til Far igen men så kom den vældige Salve i Dag [”Dag” overstreget; ”går” indsat over linjen] går og – skikkelig som jeg er, var jeg straks god igen. Det var dog et enorme Brev, sådan skulde jeg have hver Gang – det var såmænd ikke en Smule for meget til mig, - så ved man dog hvad man får for sig, -
Vil du ikke takke Far for hans Brev. Det trak forresten over igen den Dag, og blev ikke til nogen Krise. Det er nogle besynderlige Mennesker
d. 9ende April.
- nu ere de henrykte ved hinanden og det ser temmelig varigt ud. - - -
Jeg ser til min Forskrækkelse at vi med ét er nået langt ind i April, ingen gør sig heller noget Begreb om som Tiden løber herinde, - hæsblæsende den ene Dag efter den anden, - den ene Uge efter den anden, - det er næsten uhyggeligt. - - -
I den sidste Tid [har jeg] ikke oplevet sådan noget særligt – jo den 6te var en ret livlig Dag. I Alheds Brev fortalte jeg om hvordan vi fejrede den engelske Doktor, - Pensionatets Stolthed, om Morgenen. Om Aftenen fortsattes Ovationerne, idet vi havde grand Sold – virkelig stilfuldt. Efter The dækkede vi inde i Spisestuen et Soldebord med en rygende Punchebolle, alle Slags Knas og Cigaretter, Blomster etc. Så tændte vi alle Blussene i Gasovnen, smækkede Fløjdørene op og Soldet begyndte. Selskabet bestod kun af Pensionatets Unge og en Ven af Dr Schofield, en lille amerikansk Dr. Soyer, der mødte i en lille Livskjorte og hvidt. Han er nemlig så rørende i al sin Lidenhed: Kemiker, har studeret Gærbaciller på Ny Karlsbradlaboratoriet, men befinder sig meget ilde blandt Bryggerne derude, Han har været der et halvt Aars Tid, men han længtes i den Grad efter Amerika og Harvard Universitetet, at han er svunden ind til så godt som intet. Da han så Dr. S’s Navn i Aviserne , styrtede han ud på Jagt efter ham og er nu levet op igen ved at komme sammen med ”åndsbeslægtede” Mennesker Han kan ikke et Muk dansk, men Passiaren går glimrende: han taler engelsk og jeg tysk. Skikkelig, som jeg jo desværre er, har jeg nemlig taget mig
[Resten af brevet mangler]

Fakta

Brev

Da

Datoen står på brevet

Ellen Sawyer, f. Warberg, arbejdede som vicejomfru på sin tantes pensionat i Gothersgade, København.
Karlsbradlaboratoriet er Carlsbergs laboratorium.

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 1721

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer