Menu

Fynboerne

1897-01-22

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johs. Larsen har været på jagt med Chr. Andersen.
Maler Møller køber billede(r?) med to fugle.
Musvågen og uglen venter på at blive tegnet.

Transskription

Kjerteminde 22 Januar 1897.

Kæreste Alhed
[Det er] rigtignok kønt af Dig [saadan] at skrive til mig trods [jeg har] sjoflet Dig saadan [med] Breve i den sidste Tid. [Som] Belønning vil jeg nu sætte mig ned og skrive til Dig skønt det snart er ved at blive mørkt. Det er et raskt Vejr i Dag, paalands Vind og af og til Snestorm. Jeg har siddet og tegnet hele Dagen til for et Par Timer siden saa saa jeg Chr. Andersen komme nede paa Vejen med Bøssen og gik saa ned til ham og vi rendte saa og drev med 2-3 Graaænder en halvanden Times Tid, uden at faa nogle og gik saa hjem til ham og drak Kaffe og nu sidder jeg her. Jeg er nu færdig med de 2 Fugle og skal naar jeg er færdig med [at skrive] over med dem til [Maler] Møller som køber dem [noget af papiret mangler] til en Nev[noget af papiret mangler] som samler paa Fugle. [noget af papiret mangler] at sende Mappen med [Teg]ningerne over i er bleven færdig og i Aften pakker jeg den ind, og saa er der jo hele 8 Dage endnu af Maaneden til at tegne ”Lopperne” i, d.v.s. den stakkels Musvaage og Uglen ligger her jo endnu og venter paa at blive tegnede. Apropos ”Mappen” jeg ved ikke om jeg har fortalt Dig at Uglen har lovet mig en Mappe til at lægge mine Billeder i den er af Pap med Lærred paa og paa den ene Side [er der kl]istret det Oljemaleri af de 2 døde Edderfugle. [noget af papiret mangler]iller ogsaa Kort herom [noget af papiret mangler] en men Esmakker [noget af papiret mangler] og Agraren og Moder [noget af papiret mangler] Marie eller jeg. Jeg fik saa nogle Fortegninger til teknisk Skole da jeg var i Kjøbenhavn og det lader foreløbig til at de gør Lykke hos Eleverne med det er jo ikke godt at vide hvor længe det varer. Nu kan jeg snart ikke se mere. Det fremgaar ikke af dit Brev at Du har faaet et lille Brev fra mig som jeg skrev fra Kjøbenhavn i Lørdags for dog at lade Dig vide hvor jeg var, men der stod vist heller ikke saa stort mere i, saa det er jo ingen Ulykke [h]vis det [kan] være forsvundet. Du k[an tro] det glæder mig, at læ[se hvor] meget Du tænker pa[a mig] min Kæreste, det er [noget af papiret mangler] rigtigt af mig at skriv[e saa]dan, men er det vel underligt at det glæder mig at min Kæreste holder af mig? Jeg synes der var noget jeg glemte at fortælle Dig i mit sidste Brev, men jeg kan stadig væk ikke komme i Tanker om hvad det er, saa nu vil jeg sige Farvel for denne Gang. Mange kærlige Hilsner fra Din Johannes L[arsen]

Omtalte genstande

Johs. Larsen er færdig med at male "de 2 Fugle".
Han omtaler et oliemaleri med to døde edderfugle.

Fakta

Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien