Menu

Fynboerne

1910-03-03

Afsender

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen ønsker at få bekræftet, hvilke billeder Mads Rasmussen vil købe af ham. Der er tale om tre oliebilleder: Taarbystranden, portrættet af Larsens mor og billedet af hans far i kontoret. Derimod er der uklarhed om, hvor mange fuglestudier, Mads Rasmussen skal have. Alhed Larsen har været inde over og overfor Mads Rasmussen nævnt nogle akvareller. Johannes Larsen skriver desuden, hvilken pris han vil have for billederne, og hvordan beløbet kan udbetales i rater. Larsen er villig til at få fuglestudierne indrammet.

Transskription

Rørdam 3 Marts 1910

Hr. Direktør M Rasmussen!
Da Telefonen var meget utydelig da jeg i Gaar afsluttede Handlen med Dem, mener jeg det bedst at meddele skriftligt hvad jeg fik ud af det. Altsaa De skal have 3 Oljebilleder (Taarbystr. Billedet, min Moders Portræt og min Fader i Kontoret) og 52 Aquarelstudier af døde Fugle [indsat over linjen: af [ulæseligt]] hvorfor De betaler mig 10.000 Kr. fordelt paa 3 Aar, den ene 1/3 strax [ordet overstreget] nu. Hvorefter jeg har Lov at udtage 2 af Fuglestudierne for 500 Kr. Jeg forstod ikke hvordan det [t’et overstreget] der kunde blive tale om 52 Fuglestudier da jeg mente at mine 2 Tilbud gik ud paa
1) De 3 Oljebilleder og 2 Fuglestudier eller
2) 3 Oljebilleder og 50 Fuglestudier til en Pris af henholdsvis 4000 Kr og 10.000 Kr, men efter at have talt med min Kone hører jeg at hun har skrevet:
2) de foregaaende + 50 Fuglestudier
Og det giver jo en anden Mening, men jeg staar naturligvis ved, hvad hun har skrevet. Med Hensyn til Betalingen vilde jeg sætte Pris paa at faa de 4000 Kr. nu dersom det passer Dem, og derefter 3000 i 1911 og 3000 i 1912.
---
Jeg har lige nu faaet deres Brev, det er jo igen noget helt [ordet overstreget] andet og saa er vi jo igen [ordet overstreget] lige nær. Her taler de om 2 ”Aquareller”, som jeg aldrig har tænkt at tilbyde Dem, og dersom min Kone har brugt det Ord, har hun naturligvis ment Fuglestudierne, da der aldrig [ordet overstreget] har været andet paa Tale [indsat over linjen: hvad der stem m Sybergs der heller ikke var nævnt andet] mellem os, imidlertid kan jeg ogsaa gaa med til det, nemlig at De faar 2 Aquareller og 50 Fuglestudier men skal jeg quittere 500 Kr. vil jeg have Lov at vælge 2 af Fuglestudierne for dem. Dette under Forudsætning af at jeg faar 10000 Kr. Bliver det 9000 Kr. vil jeg have Lov at tage 8 Fuglestudier fra det bliver naar vi regner 52 til 6000 Kr. en lidt højere Pris end De giver for Resten. Skønt jeg havde tænkt mig at sælge Studierne som de ligger i Mappen er jeg villig til at lade dem indramme hvis Handelen gaar i Orden. Jeg takker for Æren og Værdigheden som Medlem af Kommiteen og skal gøre mit bedste som saadan.
Med Hilsen
ærbødigst
Johannes Larsen.

Omtalte genstande

52 akvareller af døde fugle.

Fakta

PDF
Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

Johannes Larsens bror, Vilhelm Larsen, boede på gården Rørdam.
Det fremgår af brev fra Johannes Larsen til Alhed 5. marts 1910, at det her gengivede brev er en kladde til et brev til Mads Rasmussen, som Larsen sendte Alhed.

Rørdam
Alhed Larsen
Fritz Syberg

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien