Menu

Fynboerne

1911-02-04

Afsender

Mads Rasmussen

Modtager

Peter Hansen

Dokumentindhold

Mads Rasmussen har været forbi PHs atelier, men ikke truffet ham hjemme. Han beder om, at PH ringer ham op næste dag, søndag formiddag.

Transskription

4' Februar 1911.

Herr
Kunstmaler Peter Hansen,
Her.

Jeg var til Formiddag ved Kl 11 i Deres Atelier ,for at ville tale med Dem, men var saa uheldig ikke at træffe Dem, og De vil forstaa, at jeg blev meget træt i Sokkerne af at stavle op ad de mange Trapper efter Karnevalsnatten. Da jeg gærne vil Tale med Dem,beder jeg Dem venligst ringe mig op i Telefonen ved Kl 12½ i Morgen, Søndag Formiddag.

Med venlig Hilsen

Fakta

Brev

Dateringen fremgår af brevet

Faaborg Byhistoriske Arkiv, Mads Rasmussens familiearkiv, Mappe 28