Menu

Fynboerne

1916-02-16

Afsender

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Fritz Syberg har måttet tage en udstilling, da Peter Hansen er blevet syg og er stukket af.

Transskription

[På kortets adresseside er fortrykt:]’BREVKORT.

[På kortets adresseside er håndskrevet:]
Johannes V. Jensen
og Frue
Jacobys Allé 2
V.

[På kortets tekstside er håndskrevet:]
Kære Joh. V. og Else! 10-2-16
Blot en Hilsen. Jeg længes meget efter en Aften sammen med Jer. Men er saa overlæsset med Arbejde. Den Udstilling havde jeg slet [ikke] paa mit Program og nu maa jeg tage den helt og holdent paa mig fordi Peter er blevet syg og stukket af. Men der kommer nok bedre Tider Mange Hilsner fra Eders hengivne Fritz Syberg.

Fakta

Brevkort

Da

Dateringen fremgår af brevet og poststemplet

Det vides ikke, hvilken udstilling der er tale om.

Valby
Peter Hansen

Det Kongelige Bibliotek, Johannes V. Jensens Arkiv