Menu

Fynboerne

1916-02-19

Afsender

Sophus Schoubye

Modtager

Peter Hansen

Dokumentindhold

Sophus Schoubye advarer Peter Hansen om, at udgifterne i forbindelse med overtagelse af ejendommen i Faaborg løber op. Elise (Sophus Schoubyes søster), har haft travlt med at arrangere Peter Hansens udstilling i Grönningen.

Transskription

KAPTAJN S.SCHOUBYE
DIREKTØR I FREDERIKSBERG BANK Gl. Kongevej 107
København V. 19. Febr 16.

Kære Peter.

Ifl Dit Brev sender jeg Dig vedlagt en Check paa 1000 Kr. hvis rigtige Modtagelse Du med et par Ord bedes meddele.

Jeg ser jo af Dit Brev at Du har det godt og er ivrigt optaget af Din Ejendom i Faaborg, men jeg synes jo rigtignok at det begynder ar løbe op med Omkostningerne og beder Dog erindre at der nu er kun godt og vel 3700 tilbage paa Din Bog.

Elisa var herovre forleden Aften og glædede os med sit Besøg. hun har jo travlt med at arrangere Din Udstilling i Grønningen som nu er aabnet og som har haft en meget gunstig Presse.

Du meddeler at Du igjen har begaaet en Artikkel i Extrabladet, Jeg kan nu engang ikke forstaa at Du gider spilde en Tanke paa den Slags Narrestreger. thi tror Du at nogen bliver overbevist ved en Bladartikkel. Jeg kan kun tænke det maa være et for selvstændig Dømmekraft blottet Individ der kan tage Hensyn til Avisartikler.

Med Hensyn til Familien Gl Kongevej 107 saa har vi det som Køerne og længes som de efter Foraar og Sol.

Med de venligste Hilsener til Dig og i Haab om at se Dig frisk og fornøjet efter Din Bygmestervirksomhed er jeg Din altid
hengivne
Sophus

Fakta

Brev

Datoen fremgår af brevet.

Frederiksberg

Faaborg Museum, Peter Hansens arkiv