Menu

Fynboerne

1916-02-26

Afsender

E. Kiellerup

Modtager

Peter Hansen

Dokumentindhold

E. Kiellerup har købt et maleri af Peter Hansen med en ung pige i rødt liggende i en gullig eng samt en lille pige i blåt med en blå fjord i baggrunden. Han spørger nærmere ind til motivet og kommer med sin egen udlægning af det.

Transskription

Puggaardsgade 11 Beletagen 26/2 1916

Hr Kunstmaler Peter Hansen
Jeg har i Dag købt et Maleri af Dem forestillende en ung Pige i rødt liggende i en gullig Eng; foran hende staar en lille Pige i blaat og bagved er en blaa Fjord.

Jeg købte Billedet nærmest som en Farvestudie i ovennævnte Farver med en betagende Stemning af Sollys og frisk Luft over sig. Dog jeg nu i Aften fik det Hjem, ser jeg til min Overraskelse, at det tillige paa en meget discret Maade fortæller en lille Historie.

Den unge Pige i rødt, har aabenbart haft en Kærlighedssorg, den lille Pige i blaat hører deltagende paa hende -, men hun kan dog ikke sørge rigtigt med hende; Sollyset og den dejlige friske Luft er formeget for hendes Ungdom. Det ser man tydeligt af hele hendes frejdige Holdning.

Hvis jeg har Ret i min Udtyding af Deres Billede, og det tror jeg jeg har, vilde De glæde mig meget ved at skrive mig et Par Ord til derom. Det vilde ligeledes interessere mig at vide fra hvilken Egn af Landet det er og om De har givet Billedet noget Navn.

Deres ærbødige
E. Kiellerup

Fakta

Brev

Dateringen fremgår af brevet.

Faaborg Museum, Peter Hansens arkiv