Menu

Fynboerne

1920-05-11

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Det er endelig blevet bedre vejr, og Schiøler og Godske Nielsen er på vej til Filsø. Johannes Larsen maler er billede med Viber og håber at nå et mere denne dag.
JL har ikke hørt noget fra Lysse om skovduerne - og hvordan går det med svanerne hjemme i Kerteminde?

Transskription

Kirkeby d. 11 Maj 1920.

Kæreste Alhed!
Tusind Tak for det lange Brev. Du kan tro jeg blev glad da jeg kom hjem og saa at der laa Brev fra Dig i Dag igen. Der var ogsaa Brev fra Schiøler som skriver at han kører hjemme fra i Dag til Aarhus derfra til Silkeborg hvor han besøger Godske Nielsen, der gerne vil med herud. Han mener saa at de kan være her Torsdag Aften. Endelig i Dag er det da blevet menneskeligt Vejr. Det var nok koldt i Mrgs, men op ad Formdg stillede det af samtidig med at det klarede. Jeg var ude og malede et lille Billede med Viber og jeg haaber at faa malet et til i Eftermdg. Bare jeg nu kunde faa noget ordentlig Vejr i nogle Dage saa jeg kan komme i Gang, det har været til at fortvivle over hidtil, det er aldrig hændt mig før, at jeg i en hel Uge ikke har kunnet male ude paa Gr. af Vejret.
Jeg kan ikke forstaa at Du kun har faaet et Brev fra mig, jeg skrev til Dig den første Frmdg jeg var her og dette er altsaa det 4de Brev jeg skriver og jeg har faaet 3 fra Dig med det i Dag. Jeg synes 70 Kr. er en høj Betaling, men vi maa vel give ham det. Jeg skriver saa til Wangberg. Jeg har ikke hørt eller læst noget af Lysse om Skovduer. Hører Du noget hjemme fra om Svanerne? Hils de andre. Mon de Breve jeg skrev i Gaar kommer i Dag eller i Mrg. Hvis Du faar dette i Mrg kan Du jo gratulere Puf en Gang til. Mange kærlige
Hilsner
Din
Johannes Larsen.

Omtalte genstande

Johannes Larsen har malet et lille billede med viber ved Filsø.

Fakta

Brev

Da

Datoen fremgår af brevet.

Alhed Larsen er formodentlig i Birkerød, hvor hendes drenge var på kostskole. Puf/Andreas havde fødselsdag 12. maj.

Henne Kirkeby Kro
  • Aarhus
  • Silkeborg

Det Kongelige Bibliotek