Menu

Fynboerne

1922-03-10

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen synes, postgangen er langsom.
Han inviteres til Henne på jagt af brygger Vagn Jacobsen og kan køre med ham fra Odense.

Transskription

Kjerteminde 10 Marts 1922.

Kæreste Alhed!
Ogsaa jeg har skrevet 3 Breve dette er det fjerde, men de maa vel saa være flere Dage undervejs. I Dag fik jeg telegram fra Brygger Jacobsen, han tager til Henne i Bil Søndag og spørger om jeg vil køre med og i saa Fald møde ham paa Grand i Odense, hvad jeg altsaa gør.
Her er 3 Hepathica som jeg plukkede i Gaar til Dig men glemte at lægge i Brevet. Det er et henrivende Vejr i Dag og jeg synes det ser ud til at det vil blive ved saadan en Tid.
Mange kærlige Hilsner Din
hengivne
Johannes Larsen.

Fakta

Brev

Da

Datoen fremgår af brevet.

Alhed Larsen er på rekreation hos sin søster i Birkerød. Hepatica er det latinske navn for anemoner.
Grand = Grand Hotel.

Kerteminde
Vagn Jacobsen
  • Henne, Nørre Nebel
  • Odense

Det Kongelige Bibliotek

Brevet er indleveret på Det kongelige Bibliotek af Larsen-familien.