Menu

Fynboerne

1923-02-26

Afsender

Sigurd Swane

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

Sigurd Swane skriver på vegne af Lasse. Lasse har travlt med at bygge snehytte i gården. Desuden tegner og maler han. Der er vedlagt et foto.

Transskription

Søndag d. 26-2-23.

Kære Ugle.
Det havde været min Tanke, at Lasse skulde have skrevet et lille Brev til dig i dag, men han havde så travlt, han har bygget en Snehytte i Gården – og Sneen ligger jo måske ikke længe nu og han har malet og tegnet, han er så optaget af at se på sine små Ting, at jeg ikke strax vil foreslå ham at sende et Par af dem til dig, men når der er gået lidt Tid skal du nok få nogle – og så har han lavet Brystharnisk og været en Tur med os i dag, så jeg syntes ikke at han kunde udrette mere – dog blev det til et Par Linjer på vedlagte Fotografi, som blev taget for nogen Tid siden i den milde Periode. - -
Hans Fastelavnsris havde ingen Skade taget, kun én af de brasilianske Nødder var faldet af.
I Skøjteløbning har han gjort store Fremskridt – men nu tør det jo.
Der er taget et par Fotografier til, men de har ikke kunnet fremkaldes endnu, så snart de bliver det, skal du få dem.
Venlig Hilsen.
Sigurd.

Fakta

Brev

dansk

Dato i brev.

Det omtalte foto findes ikke i kuverten på Kerteminde Egns- og Byhistoriske arkiv.
Brasilianske nødder er paranødder. (Wikipedia)

Svebølle
København
Lars Swane

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv