Menu

Fynboerne

Marts 1925

Afsender

Andreas Larsen

Modtager

Johan Larsen

Dokumentindhold

Andreas vil gerne have fat i en plantebog. Kan Johan sende den plus et katalog over bogsamlingen på Landbohøjskolen?
Alhed og Johannes Larsen er ved Filsø.
Hvordan er Formeringshuset på Landbohøjskolen konstrueret?
Hvad er det, man ved Holte spreder på vejene for at dæmpe støvet?
Vil Johan samle gøgeurtknolde til andreas?
Knud Rasmussen holder foredrag.

Transskription

Kære Lysse.
Tak for Indbydelsen til i Lørdags, jeg maa desværre sende Afbud, min Københavnertur falder engang, naar Lars og Ludvig Hansen faar Tid tilovers, saa det bliver vist ikke foreløbig. - Paa Landbohøjskolens Bibliotek har de i Januar d.a. faaet en Bog, som jeg kunde have svært Lyst til at kigge i; det er: Bailey: "Manual of cultivated Plants" New York 1924. Hvordan skal jeg faa fat i den? Du kan vel ikke laane den og sende mig den? det var jo det nemmeste for mig. Hvis de ikke er for karrige med Kataloger derinde, saa kunde jeg godt tænke mig at faa et over hele Biblioteket. Hvis du da kan skaffe noget af det, saa send det bedst til Ludvig Hansen Stige ved Odense, jeg kan nok læse lidt om Aftenen. - Mor er rejst til Filsø, baade hun og Far kommer vist hjem i denne Uge. De Bøger du beder om har jeg derfor ikke ringet om, men jeg skal nu i Eftermiddag se at finde dem og bede [ulæselig] gaa ned med dem imorgen. Hvordan med det nye amerikanske Drivhus paa Lbdhsk. "Formeringshuset", er det et sydvendt Halvtagshus eller er det Øst-Vest Heltagshus? - Hvis du paa Ture til Foraaret træffer paa Gøgeurter, maa du gerne samle nogle Knolde til mig. Husk det. Ved du hvad, det er for et Stof de strør paa Vejene (ved Holte bl.a.) for at samle Fugtighed til Dæmpning af Støvet? Du skal ikke gøre mere for at skaffe [ulæselig] Planter, nu venter vi og ser hvad Haage & Schmidt sender. Derimod er jeg stadig glad over at faa Optegnelser fra Bibliotekerne, hvis træffer paa noget, som angaar det.
Knud Rasmussen holder
Foredrag om sin Rejse
Du kan holde do om
hans Rejse,
hvis du da ka' Dansk!
Nu skal jeg til at løbe
efter de Bøger.
Hilsen Puf.
Hils Bes.

Regning.
An. Strafporto for Expresbrev.
" do for alm Brev 2,00
af 3/3 25. ,30
---------------
I alt. 2,30

Fakta

Brev

dansk

Sidst i brevet refereres til en strafporto dateret 3/3 1925

Andreas Larsen var i gartnerlære i Stige nær Odense. Hans bror, Johan Larsen, var studerende ved Landbohøjskolen.

Kerteminde
  • Filsø
  • Holte
  • Stige

Kerteminde Egns- og Byhistioriske Arkiv