Menu

Fynboerne

1930-02-09

Afsender

Fritz Syberg

Modtager

Johannes Jensen

Dokumentindhold

Syberg synes, at Johs. V. Jensens digt til Peter Hansen er smukt.
Sybergs gigt plager ham. Han står ude og maler hver dag, og han laver studier over Den grimme Ælling.

Transskription

Pilegaarden 9-2-30

Kære Ven, hvor er Dine Vers om Peter smukke, hvor er Sandheden skøn og Skønheden sand naar Du fremstiller den. Vor gamle Klode, der er sagt saa meget ondt om, maa der være meget godt ved naar saadant kan opstaa. Lad saa kun Knokkelmanden være der naar hans Tid er inde.
Hans ”visse Bud”, Gigten, melder sig selv i disse dejlige Dage her paa det fuldstændig snefrie Fyn. Jeg staar ude og maler hver Dag. Solen skinner i Rør og Siv, Pilebuskenes Knopper blinker og man kunde tro det var Foraar dersom Vandene ikke var belagt med spejlblank Is.
Jeg kommer over og ser Peters Mindeudstilling en Dag hen mod dens Slutning, for Øjeblikket laver jeg Studier i Oliefarve til ”den grimme Ælling”. Hilsen til Else og Dig fra
Din hengivne
Fritz Syberg.

Fakta

Brev

Datoen optræder på brevet

Johannes V. Jensens digt til Peter Hansen blev trykt i kataloget til mindeudstillingen over kunstneren samt i Politiken på åbningsdagen 8. februar 1930. Udstillingen blev afholdt i Den Frie Udstillingsbygning 8. - 23. februar 1930. Digtet kan også læses i "Du Danske Sommer. Fynbomalerne og de jyske forfattere i samklang", Johannes Larsen Museet 2007, s. 183.
Da H.C. Andersens Hus i Odense blev udvidet i 1930, skænkede Ny Carlsbergfondet museet et par malerier af Fritz Syberg. Han tænkte i første omgang at lave motiver fra Den Grimme Ælling, men det endte med scener fra Historien om en Moder. Sybergs studier til Den Grimme Ælling kendes ikke/er ikke fundet.

Pilegården Kerteminde
Peter Hansen
Else Jensen

Det Kongelige Bibliotek, Johannes V. Jensens Arkiv