Menu

Fynboerne

1930-01-24

Afsender

Elisa Hansen

Modtager

Holger Rasmussen

Dokumentindhold

Elise Hansen skriver til Holger Rasmussen angående billeder til en udstilling.

Transskription

Kbhv 24-1-30

Kære Holger M Rasmussen
Tak for de tilsendte Papirer. Jeg er paa det nærmeste færdig med Kataloget, som Cato gærne vil have paa Mandag. Det er jo langt fra, alle Billederne fra Faaborgudstil. som kommer med, men det er godt at have alle Maalene, man kan aldrig vide, om der engang kan blive Brug for dem.
Skibsbygger Møller har fortrudt sin Venlighed og vil ikke udlaane, jeg skrev for nogen Tid siden til ham, om jeg dog ikke kunde faa 4 af de vigtigste, men da han ikke har svaret paa Forespørgslen, gaar jeg ud fra at han kan holde sig. Der kommer altsaa ikke mange Billeder fra Faaborg, kun Amtofts, fru Rauns, 2 A[....] og Deres kommer, samt et Par Billeder fra Atelieret. Det løber ikke stort op i Assurancen som jeg tegner her lydende "fra Søm til Søm". Penge til Forsendelse beror hos Fru Cordes. De skal sendes som Ilgods, og jeg tænker at dersom de sendes fra Faaborg d 1ste Febr maa de kunne være i den "Frie" senest Onsdag d 5te, da jeg begynder paa Ophængningen.

Jeg har ventet paa med at sende Balle Besked, da jeg vilde se, om der viste sig noget fra Skibsbyggeren, men nu maa jeg opgive ham.

Kassen behøver jo nu ikke at være saa Kolossal. Tror De, at den der er hos Frydensberg vil kunne passe?
Jeg skriver i Morgen til Balle.

Med venlig Hilsen og Tak for Deres Ulejlighed.
Deres Elise Hansen

Fakta

Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

Det drejer sig sandsynligvis om den mindeudstilling for Peter Hansen, der blev afholdt i 1930.

København

Faaborg Museum, Peter Hansens arkiv