Menu

Fynboerne

1930-07-31

Afsender

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Fritz Syberg har genoptaget nogle høstbilleder, som han snød med sidste år, og han vil derfor udsætte Tibirke-malerierne. Ofte arbejder han på de samme malerier i flere år, og han vil desuden gerne høre Maries mening om Johs. V. Jensen-portrættet. Derfor håber han på en biltur med hende til Tibirke senere på sommeren.
Syberg har det desuden ikke helt godt.

Transskription

Pilegaarden 31-7-30

Kære Johannes V. og Else.
Høstmaskinerne snurrer og jeg har naturligvis ikke kunnet afholde mig fra at tage nogle gamle Høstbilleder op til fornyet Behandling, som jeg snød mig fra i Fjor. Dersom Vejret bliver nogenlunde gunstigt er Markerne skrællet af her i Løbet af 8-10 Dage. Jeg har derfor efter megen Kamp taget den Beslutning at skyde Tibirkebillederne ud til næste Aar. Jeg vil dog tilstaa at en af Grundene er at jeg ikke er helt dristig ved at fortsætte paa Joh. V.s Portræt i Øjeblikket. Jeg indbilder mig at jeg har naaet en Del i det, som jeg nødig vil spolere og vil derfor lade begge Billeder staa til jeg ser frisk paa dem igen, det er nu en Gang min Metode at arbejde med mine større Billeder i Aarevis og jeg vil bede Jer have Taalmodighed med mig. Maaske ser Marie og jeg op til Jer et kortere Besøg sidst paa Ferien paa en Biltur. Jeg vil gærne have at Marie ser Portrætet af Joh. V. og høre hendes Kritik.
Endnu en Ting holder mig herovre, jeg er stadig ikke helt i mit Es, men det er en kedsommelig Ting at tale om – Helbredet, man maa holde saalænge man kan. Jeg vil slutte med en Tak for i Sommer til Jer alle sammen.
Vil I give Anine og Helga indlagte.
Mange Hilsener fra Marie og Eders
hengivne Fritz Syberg.

Omtalte genstande

Fritz Syberg har genoptaget høstbilleder fra de foregående år. Det vides ikke hvilke.
Fritz Sybergs "Familien i Tibirke" er udateret. Det er muligvis et af de billeder, som han omtaler som Tibirke-billeder. På maleriet ses i den blå trøje sønnen Jens og ved hans side hustruen Grete Jensen, som var datter af maleren Peter Hansen. For borenden Else Jensen og ved hendes side efternøleren Emmerik. Herefter ses sønnen Villum med Elin, som var hans forlovede. Stellet på bordet er muligvis lavet af Grete Jensen, som var keramiker.

Fakta

Brev

Da

Datoen optræder på brevet

Fritz Syberg har i de foregående breve til Johs. V. Jensen flere gang spurgt, om han måtte komme på besøg og male Tibirke-billederne færdig.
"Det indlagte" til Anine og Helga findes ikke sammen med brevet i Johannes V. Jensens Arkiv.

Pilegården Kerteminde
Anine
Helga -
Marie Schou

Det Kongelige Bibliotek, Johannes V. Jensens Arkiv