Menu

Fynboerne

1933-01-19

Afsender

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Fritz Syberg ønsker Johs. V. Jensen tillykke med de 60 år og sender en 30 år gammel tegning. Syberg er trist over, hvor meget egnen har ændret sig på de 30 år. De stynede popler og fårene er væk. Han undgår selv telefonpæle og pigtrådshegn på sine billeder. Dog har Syberg og Jensen kendt hinanden også dengang, hvor Jorden var paradisisk.
Dagens Nyheder har bedt Syberg om at skrive om Jensen og Fynboerne. Han har skrevet to tekster og kasseret dem.
Villum og Elin har været på besøg.

Transskription

Pilegaarden

Kære Johannes V.
Hjertelig til Lykke paa 60-Aarsdagen, og modtag her en Tegning der mere egner sig til at tage i Haanden end at hænge paa Væggen. Jeg ser paa Signaturen at den er lavet for 30 Aar siden og kan ikke lade være med, paa trods af Poul Henningsen, at blive ilde berørt af hvor Landskabet her i Egnen er forringet. Alle Poplerne er hugget. Faareflokken – der kun er antydet – er ogsaa et Falsum nutildags. De sidste Faar her paa Egnen blev udryddet i dette Efteraar. Naar jeg tænker paa hvor smukt der var i Svanninge Banker med Lyngen og en ensom Faareflok for en Menneskealder siden da priser jeg mig lykkelig at jeg har levet i den Tid. Jeg maa bekende at jeg undgaar saavidt mulig Telefonstænger og Pigtraadshegn i mine Billeder. Men al dette handler kun om mig selv, og en Tid hvor jeg endnu ikke kendte Dig og Else. Vi har dog kendt hinanden paa en Tid da Jorden endnu var paradisisk Jeg tænke paa Fynshoveddagene, og alle de Aar der siden fulgte har Dit og Elses Venskab betydet saa langt mere end jeg kan udtrykke. Har det forresten ikke ringet for Jeres Øren i disse Dage.
Man har fra ”Dagens Nyheder” anmodet mig om en Kronik om Dig og Fynboerne. Jeg har skrevet to, men har besluttet ikke at offentligøre nogen af dem. Den ene blev for intim, den anden, som en Slags Hævn, for polemisk. Jeg vil gærne skrive noget om Emnet, men maa have et halvt Aar dertil. Villum og Elin var her for nogle Dage siden. Jeg forstod på Villum at Du var [”var” overstreget] nu var vel igen, og ønsker Dig til Lykke dermed. Paa Gensyn Fredag Aften
Mange hjertelige Hilsener fra Marie

Eders hengivne Ven
Fritz Syberg.

Omtalte genstande

Fritz Syberg lagde en 30 år gammel tegning med motiv fra Kertemindeegnen i brevet. Tegningen findes ikke sammen med brevet på det Kongelige Bibliotek.

Fakta

Brev

Da

Brevet er udateret. Fritz Syberg ønsker Johannes V. Jensen tillykke med 60årsdagen. Denne fandt sted 20. januar 1932. En anden person end Fritz syberg har med blyant skrevet på brevet "-/1 33".

Pilegården Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek, Johannes V. Jensens Arkiv