Menu

Fynboerne

1944-02-21

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Johan Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen skærer træsnit til bogen om Lille Mis. Han har ikke meget arbejdsro.
Christine Swane har solgt for 5000 kr. på Grønningen og Lars Swane for 1000 hos Bach.
Det har været koldt.
På Wedellsborg æder to kongeørne en hare hver om dagen.

Transskription

Kjerteminde. Fastelavns Mandag 1944.

Kære Lysse!
Dette her skulde være et Fødselsdagsbrev. Til Lykke! Men det er vel tvivlsomt om det naar frem i rette Tid. Jeg har siden Jul beskæftiget mig med at snitte Træsnit. Jeg snitter en ny Udgave af den lille Mis, og er foreløbig i Gang med at snitte den Fjerde, det kniber med at faa Arbejdsfred, saa skal jeg lave en Aquarel paa Bestilling, saa et Oljebillede, i Lørdags var vi til Frokost hos Salle i Odense, bedt 14 Dage i Forvejen og i Morgen skal vi til Museumsmøde i Faaborg sammen med Skriveswane, der ryger 2 Dage til mindst. Jeg har lige haft Brev fra Uglen, hun har paa Grønningen solgt for 5000 Kr Netto og Lasse der for Tiden udstiller hos Back har allerede solgt for 1000 og har 14 Dage endnu. Vi har i de sidste 14 Dage haft omkring en Grad Frost og Graavejr, men i Dag skinner Solen igen efter at det i Nat har frosset ca 4⁰, det er den længste Kuldeperiode, vi har haft i Vinter. Klaks fortæller at de har 2 Kongeørne paa Wedellsborg i Vinter der æder hver en Hare om Dagen. Nu kan jeg ikke finde paa mere og desuden skal jeg have skrevet et Forretningsbrev og det er snart Posttid. Glædelig Fødselsdag og mange Hilsner til Jer allesammen ogsaa fra Else og Puf.
Din Far.

Johannes Larsen
Kjerteminde
Danmark.

Omtalte genstande

Johannes Larsens træsnit til Christen Kold: Historien om lille Mis (bogudgaven med træsnit).

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet øverst s. 1

Johannes Larsens træsnit var til Christen Kold: Historien om lille Mis (bogudgaven med træsnit).

Kerteminde

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Brevet er i privateje

Nej

Brevet er i privateje