Menu

Fynboerne

31. aug. 1907

Lørdag 31 Aug.

Sov længe i Mrgs. Kl. 8 meldte S at den gl. Ørn var i Træet. Blæst, Solskin, Skyet, - Ørnen sad der efter at vi havde drukket Kaffe, gik ad Landevejen ud for at se den fra den anden Side og male en Skitse af Landskabet. Saa 4 Kolibrier paa Vejen der hen, den første en Hun nær ved, den undersøgte Springbalsaminerne ved Vejkanten svævede foran Blomsterne mens den puttede Næbet helt ind i dem [tegning] lidt efter saa jeg en til beskæftiget paa samme Maade, da den forsvandt i Skoven saa jeg en sidde paa en tør Gren, den fløj strax efter at jeg havde faaet Øje paa den, ingen af dis-

•11 verso•

se var mig saa nær at jeg kunde se om det var Hunner eller Hanner. Jeg gik nu ind over en Mark, hvor jeg vilde male og saa lidt efter en Kolibri flyve lige forbi mig. Ørnen var nu borte fra Træet. Efter at jeg havde malet saa jeg en broadwinged Hawk ganske nær. S. fortalte ved Middagen at han havde hørt en Jødedreng, som er her med sine Forældre tale om at havde skudt paa Ørnen. Eftm. ovre at male en Skitse af Pynten med Ørnetræet Bygevejr. 1 Marshhawk. Ud at tage mod Alhed. 1 Kolibri paa Hjemvejen. I Mrg gaar Andejagten ind i Maine

Fakta

31. aug. 1907
Dagbog, 1907, side 11 recto - 11 verso

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen
Alhed Larsen