Menu

Fynboerne

29. aug. 1907

Torsdag 29 Aug
Op 4 ½. Da jeg naaede halvvejs over Søen kom Ørnen og satte sig i Træet Kl. 4,50. altsaa for sent oppe jeg roede tæt forbi for at jage den op, roede saa Baaden et 1000 Al længere op og gik gennem Skoven til Træet. Fugleungen fra i Gaar var der igen, den samme Forestilling som i Gaar, men fik dog et Glimt af den gamle at se, tror det var en Vineo [?]. Kl. 8,40 sad Ørnen der, saa ikke den kom men hørte den skrige – gy gy gy gy. et Par Minutter efter fløj den igen. Paalands Vind ind under Buskene, væmmelig Træk, frøs og rystede saa jeg omtrent kunde holde Varmen ved det. En Warbler lige ved mig

•8 verso•

gul Bug mørke Vinger med 2 hvide Baand, gul overgump (Magnolia W ♀?) Redstart ♀ meget nær hoppende rundt om mig og betragtede mig fra alle Sider undertiden kun et Par Alen fra mig. 9,40 kom Ørnen igen )X 2 M. efter gjorde den [tegning] lang Hals og saa forsvandt den. lidt efter dukkede Warncke op med varm Kaffe og Frokost. Gid F. h. det var ham Ørnen blev bange for, jeg aad Frokosten (Koteletter og Wurst, det sidste imp af ham selv fra Ditmarsken og roede saa med ham hjem. Efter M. W. paa Jagt. Alhed og jeg ud at male. Paa Vej hjem hørte jeg noget summende og saa en Kolibri

•9 recto•

(en anden fløj over Vejen ned i Skoven
hænge fast i en Burre med Halen og Benene plukkede den af og puttede den i Kikkertfutteralet og tog den [tegning] hjem for at male den da jeg kom hjem viste det sig at den kunde flyve med Burren, puttede den ned igen og hentede Alhed. Vi prøvede at binde Burren til et Ris men opgav det. Saa W komme dragende med den gamle Ørn fuldkommen forstyrret havde mødt et Par Mænd Værten havde fortalt ham at det var 100 Dollars i Mulkt pakkede den ind i Aviser og puttede den under Sengen og rendte ud at lede efter S. Gik ned og fik Kolibrien løs

•9 verso•

lod den summe op og ned i Vinduet til den blev træt og malede saa nogle Skitser efter den den og gik ud for at lade den flyve. Christine Stasny Alhed og Warncke hjem, fotograferede Ørnen og pakkede den i en Kasse for at sende den lavede først et Par Farveskitser af den. Saa en Kolibri i Norherierne [?] foran Hotellet (en fløj forbi kort efter at jeg havde plukket Burren med den første). Ws Fødselsdag i Morgen. Hørte en stor Hornugle om Aftenen. Fredag 30 Aug. [Overstreget fra punktum til punktum]
X) medens Ørnen sad i Træet kom der en ung Drossel den, første rigtige Drossel jeg har set i Amerika, havde ikke Tid til at se paa den (gule Spidser paa Rygfjerene, mørkplettet paa Halsen

•10 recto•

rimeligvis en Woodtrush.

  1. En warbler er en amerikansk spurvefugl (Parulidae)

  2. Amerikansk rødstjert

  3. Plettet skovdrossel

Fakta

29. aug. 1907
Dagbog, 1907, side 8 recto - 10 recto

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen