Menu

Fynboerne

1884-1889 december

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Marcussen tager fra Kerteminde og kommer til København. Han har en pakke med til Johannes. Tak for lån af hr. Poulsens katalog.

Transskription

Søndagaften

Kjære Johannes
Tak for dit Brev i dag det glæder mig overmaade meget at Du bliver saa stærk, udviklet baade legemlig og aandelig saadan skal det være
Jeg er saa heldig at Markussen er her og vil tage en lille Pakke med til Dig som Du saa maa gaa paa Banegaarden og afhente, han rejser herfra i morgen aften med Posten ligger i Nyborg om Natten og er Tirsdag Morgen i Kjøbenhavn det er vel med 10½ Toget – han bliver nok lidt i Kjøbenhavn saa du kan nok faa talt ordentlig med ham om os Alle sammen. I Pakken sender jeg Hr Poulsens Katalog Tak saa meget for Laanet, vi læste det igjennem og fik god Rede paa det
Der vil jo ogsaa følge en Pengepung det er din Julegave fra Fru Storm men hun vil endelig at Du skal den nu naar du trænger jeg skal i morgen svare paa dine andre Spørgsmaal
Lev vel og hils Alle men hør Johannes skal vi saa kjøbe de 6 Skp Æbler vi kan faa og sende dem med første Lejlighed skaf os Svar paa det men husk det nu min Ven
Din egen trofaste Moder som beder saa inderlig for sin Ven.
Husk nu det er Tirsdag i overmorgen imorgen altsaa naar du læser dette

Fakta

PDF
Brev

dansk

Johannes Larsen får sin julegave fra Fru Storm før jul.

Det er uvist, hvem hr. Poulsen er.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien