Menu

Fynboerne

Før 1926

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Knud Rasmussen

Dokumentindhold

Brev vedrørende behovet for fredning af Danmarks tre svanearter.

Transskription

Kære Knud Rasmussen
Jeg er ikke Journalist. Jeg hader at skrive. Naturligvis er det en Skandale at Svanerne ikke forlængst er fredede. For vort eget Vedkommende skulde det være sket for mindst 30 Aar siden mens der endnu ynglede Svaner paa Sjælland og ved Bøtø Nor. Men kunde vi gøre noget til at de svenske Svaner ikke [ogsaa gaar er overstreget] ligesom vore, gaar deres Undergang imøde vilde meget være vundet. Dog tror jeg ikke at det nytter at frede en enkelt Svaneart. De maa frede alle 3 og saa snart som muligt og lad os faa Sneppen fredet om Foraaret ogsaa.
Jeg kan ikke herfra meddele Dig nogle Kendsgerninger angaaende Knobsvanernes Tilbagegang og endelige Forsvinden som Ynglefugl men Du vil finde hvad Du behøver i Schiølers Bog. At ogsaa Sangsvanen er stærkt paa Retur, er [vist er overstreget] utvivlsomt, det er paa høje Tid, hvis den ikke helt skal forsvinde, men som sagt Pibesvanen maa ogsaa fredes, hvis som ikke [vil det man er overstreget] skal [ulæseligt]

Fakta

PDF
Brev

dansk

Brevet er udateret.
Det må være skrevet før 1926, hvor knopsvanen blev jagtfredet.

I begyndelsen af 1920'erne var knopsvaner næsten udryddet i Danmark.

Eiler Lehn Schiøler

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien