Menu

Fynboerne

1926-01-29

Afsender

Johan Hansen

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Indehaver af Næstved Kunsthandel Johan Hansen maler og glarmester Johan Hansen takker Johannes Larsen for velvillighed med at udstille i hans maleriudstilling i baghuset.

Transskription

Næstved 29-1. 1926

Hr. Kunstmaler J. Larsen
Hermed Tak for behagelig Telefonsamtale og Deres Imødekommenhed med Udstilling hos mig. jeg sender Dem nogle Prøver paa Nogle Sølvrammer som jeg altid har paa Lager, hvis det er noget der har interes for Dem kan De blot sende mig Maalene, for haaber at høre fra Dem angaaende Udstilling, hvis De har Lyst til at komme til Næstved saa er De altid velkommen som Gæst i dette Hus.
Med megen Agtelse
J. Hansen
Glarmester og Kunsthandler.

Fakta

PDF
Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

Næstved
Johan Hansen
Johannes Larsen

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv