Menu

Fynboerne

1888-07-31

Modtager

Christine Mackie

Dokumentindhold

Christine Warberg har uddannet sig et år på Skole for unge Piger. Hun er udgået fra et dannet hjem og har været en flink elev, som har arbejdet med interesse og flid for lærerindevirksomheden.

Transskription

Gjenpart.
Frk. Christine Warberg har uddannet sig et Aar paa min ”Skole for unge Piger” og i den Tid deltaget i samtlige Undervisningsfag incl. Musik Mødende med gode Forkundskaber og udgaaet fra et dannet Hjem havde hun de bedste Forudsætninger for at blive en flink Elev, og de Forventninger, hun vakte, blev heller ikke skuffede. Hun viste til Stadighed baade Interesse for de forskjellige Fag og Flid i sin Forberedelse, og megen Troskab og Samvittighedsfuldhed i Opfyldelsen af sine Pligter. Sammen med de gode og solide Kundskaber, hun saaledes har erhvervet sig, hører stor Interesse for Lærerindevirksomheden, hvorfor jeg paa det allerbedste kan anbefale hende til en saadan Plads.
Elisabeth Bondesen
Institutbestyrerinde
Sollerup pr. Korinth d. 31 Juli 1888.
# #
Gjenpartens Rigtighed bekræfter
Laura Warberg

Fakta

Brev

Da

Datoen står på eksamensbeviset

Sollerup pr. Korinth

Er skrevet på beviset

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 1827

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer