Menu

Fynboerne

1908-01-22

Afsender

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Fritz Syberg spørger Ernst Goldschmidt om indkvarteringsmuligheder i Paris. Han er ikke helt frisk efter en lang influenza, så i stedet for at rejse via København vil han vandre sydpå langs den jyske vestkyst og videre ned gennem Ditmarsken og Holsten i Tyskland - alt efter hvor langt kræfterne slår til.

Transskription

Kerteminde 22-1 1908

Kære Goldschmidt!

Da jeg snart skal afsted sydpå vil jeg, foruden at sige Dem Farvel og på Gensyn, bede Dem være så elskværdig at sende mig et Par ganske bestemte Oplysninger om Paris, nemlig Adr. på et Hotel eller L[ogi] at tage ind straks man ankommer, og dersom De dernæst kan give mig adressen på et godt og billigt Spisekvarter vilde jeg være Dem meget taknemmelig. Jeg har forandret min Rejseplan noget. Da jeg er halvdårlig af vedvarende Influenza har jeg besluttet at lægge for med en Fodtur og kommer derfor ikke til at begynde min Rejse med København som Udgangspunkt. Jeg tager til Ribe og spadserer ned langs Sønderjyllands Vestkyst ad Husum og Tønder ned gennem Ditmarsken Holsten Hannover - og nu ser jeg hvor langt jeg holder ud.
Til Slut føler jeg det som min Pligt at notere, at jeg har læst (læst er for meget sagt, men kigget i) to Artikler af S.M. i Nationaltidende. P. Hansen sendte mig dem. Jeg er jo ikke Skribent af Fag, men det forekommer mig, at de to nævnte Artikler er så dårlig skrevet og blotter deres Forfatter i den Grad, at jeg håber, ingen gør ham den Ære at svare ham.
Med venlig Hilsen fra min Hustru og Familie
er jeg Deres hengivne
Fritz Syberg.

Fakta

Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

Transskriberet efter maskinskrevet tekst. Det er uvist, hvem der har skrevet dette. Det er også uvist, hvor originalbrevet befinder sig.
S.M. formodes at være maleren Harald Slott-Møller - dette er også noteret med håndskrift på afskriftet af brevet.

Kerteminde
  • Ribe
  • Tønder
  • Ditmarsken, Tyskland
  • Holsten, Tyskland
  • Husum, Tyskland
  • Hannover, Tyskland

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Boet efter Peter von Syberg, barnebarn af Anna og Fritz Syberg.