Menu

Fynboerne

1920-02-23

Afsender

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Ernst Goldschmidt ønsker at låne et billede malet af Fritz Syberg. Men dette ejes nu af Etatsrådinden Rasmussen, så han må spørge der først. Efter at alle på Pilegården incl. pigen i huset har været sengeliggende med den spanske syge, er Fritz Syberg nu selv blevet syg.

Transskription

Pilegården 23-2-20
Kære Goldschmidt
Der kan næppe være noget i Vejen for at Du låner det Billede, men Du må tale med Ejerinden Etatsrådinde Rasmussen Skjoldsgade 10.
Jeg kan desværre ikke hjælpe Dig med at få det sendt da jeg ligger af spansk. Her har været Sygdom på Pilegården i 2 Måneder, om det så er vores Pige har hun ligget i 30 Dage. I en hel Måned var alle syge undtagen jeg som måtte passe dem alle uden Hjælp der ikke var til at skaffe.
I Lørdags stod Pigen op første Gang og jeg lagde mig - venlig Hilsen
Fritz Syberg.

Fakta

Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

Skrevet på skrivemaskine af ukendt person. Det er uvist, hvor originalbrevet befinder sig. Der er transskriberet efter kopien.
Pilegården (nuværende adresse Sybergs Have, Kerteminde) stateligt hus i gåafstand til Johannes Larsens hjem på Møllebekken blev i 1902 erhvervet af Anna og Fritz Syberg. Efter Fritz Sybergs død i 1939 blev stedet overtaget af sønnen Franz Syberg og hans familie. I 1955 nedbrændte huset ved en ildebrand, der kostede Franz Syberg livet.
Den spanske syge 1918-1920 var en usædvanligt dødbringende influenzapandemi, en af de største katastrofer nogensinde, der kostede 50-100 millioner i hele verden livet.

Pilegården
Christine Rasmussen
  • Sybergs Have Kerteminde
  • Møllebakken, 5300 Kerteminde
  • Skjoldsgade 10, København

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv

Boet efter Peter von Syberg, barnebarn af Anna og Fritz Syberg.