Menu

Fynboerne

1927-02-22

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Carl Fausø udbeder sig svar på brev tilsendt Johannes Larsen.

Transskription

Fortrykt:

Carl Fausø
Stenbergholt
Auning St.

Herefter skrevet i håndskrift:

22-2-1927.

Maleren Hr. Johannes Larsen!

Undertegnede tog sig den Frihed at skrive til Dem for en halv Snes Dage siden. Jeg beder Dem undskylde, at jeg atter skriver; men jeg har ventet i Spænding efter at høre fra Dem og haaber, at De ikke vil skuffe mig.
Maa jeg venligst vente Brev fra Dem?

Deres Ærbødige
Carl Fausø.

Fakta

Brev

Da

Datoen fremgår af brevet.

Auning St.
Kerteminde
  • Stenbergholt, Auning St.

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv (i kopi)