Menu

Fynboerne

1927-04-29

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Albert Repholtz

Dokumentindhold

Johannes Larsen skriver til Repholtz, Selskabet for Grafisk Kunst, at han er stærkt utilfreds med, at træsnit, som blev bestilt af selskabet, afvises af bestyrelsen.

Transskription

Kære Hr. Albert Repholtz!
Det gør mig ondt, at Selskabets Bestyrelse ikke synes om det Træsnit, de har bestilt hos mig. Jeg kan af gode Grunde ikke indlade mig paa at omarbejde en, efter min Mening, saa godt som færdig Ting, for at tilfredsstille et Publikum, hvis Syn og Smag jeg paa ingen Maade deler, og følgelig mangler enhver Forudsætning for at kunde tilfredsstille.
Deres hengivne Johannes Larsen.

P.S.
Med "Publikum" mener jeg naturligvis Bestyrelsen, hvis Syn paa mit Arbejde De saa klart fremstiller i Deres Brev.
JL

Fakta

Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

Der eksisterer tre udkast til dette brev.
Skovgården Båxhult er beliggende i Småland i Sverige.

Båxhult

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien