Menu

Fynboerne

1927-04-29

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Albert Repholtz

Dokumentindhold

Johannes Larsen skriver til Repholtz, Selskabet for Grafisk Kunst, at han er stærkt utilfreds med, at træsnit, bestilt af selskabet, afvises af bestyrelsen.

Transskription

Båxhult 29 April 1927.
Kære Hr. Albert Repholtz!
Det gør mig ondt at Selskabets Bestyrelse ikke synes om det Træsnit, som De har bestilt hos mig og kan af gode Grunde ikke indlade mig paa at omarbejde et, efter min Mening, saa godt som færdigt Arbejde for at tilfredsstille et Publikum, i dette Tilfælde Bestyrelsen, hvis Syn og Smag jeg aabenbart ikke deler, og følgelig mangler enhver Forudsætning for at kunde tilfredsstille.
Forøvrigt takker jeg Dem for Deres Oprigtighed og gaar ud fra, at De ogsaa ønsker at høre min Hjærtens Mening, og det er uden Omsvøb den, at jeg vil føle mig nederdrægtigt slet behandlet, hvis Selskabet, hvilket synes at fremgaa af Deres Brev, har i Sinde at refusere mit Arbejde og løbe fra sine Forpligtigelser overfor mig.
Deres hengivne
Johannes Larsen.

Fakta

Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

Der findes tre udgaver af dette brev.
Skovgården Båxhult er beliggende i Småland i Sverige.
Refusere: afvise.

Båxhult
Albert Repholtz

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien