Menu

Fynboerne

1927-02-01

Afsender

Ellen Reenberg

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

En forsinket tak for et maleri. Ellen Reenberg har forgæves forsøgt at ringe til Christine Swane.

Transskription

Kbv. d: 1 Februar 1927
Kære Fru Swane!
Det er mere end flovt at jeg ikke har takket Dem før nu, for det dejlige Maleri som min Mand og jeg er meget glad glad for, men jeg maa undskylde mig med, at jeg har ringet paa Telefonen ikke én, men flere Gange, med 1 Mds. Mellemrum baade for at sige Dem min hjerteligste Tak og for at tilbyde Dem Billetter til et Stykke der hed Kærlighed, hvori min Mand spillede Hovedrollen, jeg vilde saa gerne at De skulde have set det, men jeg traf Dem desværre ikke, naar jeg ringede; nu spilles det Stykke ikke mere men saasnart jeg har et Par Billetter til et ordentligt Stykke vil jeg ringe til Dem, hvis De har Lyst til at benytte dem. Hvis De engang havde Lyst til at følges med Frk. Brandt og besøge os, vilde det glæde min Mand og mig, jeg vilde tro at det maatte fryde Dem, at se i hvilke landlige Omgivelser vi bor, og hvilken smuk Udsigt vi har. Haaber Fru Swane har det godt, sendes de venligste
Hilsener og endnu engang Tak fra min Mand og Deres taknemlige
Ellen Carstensen Reenberg

Fakta

Brev

Da

Fremgår af brev

Christine Swane har måske foræret et maleri til familien Reenberg

København

Fremgår af kuvert

København
Julie Brandt
Holger Reenberg

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv