Menu

Fynboerne

1929-05-21

Afsender

S. Høg

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

På vegne af Kleis Kunsthandel beder S.Høg Johannes Larsen fremsende et udvalg af malerier, som skal fremvises for kunder.

Transskription

[Fortrykt:
Exlibris Kunsthandel Østergade 4. Telf. Byen 4978. København den / 19
Herefter med håndskrift: 21 5 29
Maleren Herr Johs. Larsen Kerteminde
Idet jeg takker for Malerens venlige af 18 ds, beder jeg Herr Johs Larsen sende mig et Udvalg som foreslaaet, som jeg saa vil vise mine Kunder.
Hvad Størrelse angaar, tror jeg, at Billeder paa ca 1 m. vil have større Chancer, og beder jeg Maleren afgive mig lavest mulige netto Priser.
de omskrevne Billeder snarest [Ulæselig] tegner jeg med Højagtelse Ærbødigst pr. Hjalm Kleis [underskrevet af] S. Høg.

Fakta

PDF
Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

København
S. Høg
Hjalmar Kleis
Johannes Larsen
  • Østergade 4, 1100 København

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv