Menu

Fynboerne

1948-09-06

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Laura Rude, Olaf Rude

Dokumentindhold

Johannes Larsen takker for det dejlige besøg på Bornholm og for Rudes gæstfrihed.
På hjemturen var der overvægt, men en mand accepterede at vente med at flyve til dagen efter, og de øvrige kom afsted. Udsigten fra flyet var flot med tordenhimmel og en brændende lyngmark i Skåne. Johannes Larsen fik kørelejlighed fra Nyborg til Kerteminde.

Transskription

Kjerteminde 6 Septbr 1948.

Kære Rudes!
Tusind Tak for den dejlige Tid jeg var hos Jer. Jeg er aldeles overvældet af Jeres Venlighed og Gæstfrihed i mod mig og alt hvad jeg har oplevet og set i Jeres smukke Hjem paa den skønne Ø. Det tegnede sig ikke saa godt ved Afrejsen. Da vi var bleven vejede fik vi at vide at vi var altfor tunge, enten skulde en af os + Bagage trække sig tilbage eller ogsaa skulde al Bagagen sendes med Damperen. Det sidste var jo ikke saa godt, da jeg saa var nødt til at overnatte i Kjøbenhavn uden Nattøj, og desuden var min Rejsetaske uaflaaset. Heldigvis var der en velvillig Mand der trak sig tilbage, saa vi kunde komme af Sted. Flyveturen formede sig adskilligt bedre end den forrige. Det var en bedre Maskine, og jeg kunde se Vandet hele Tiden og da vi kom ind over Skaane kunde jeg tydeligt se Landskabet. I Forgrunden var der sat Ild paa en Lyngmark, tror jeg det var, med en bugtet Line af klare Flammer. Forude blev Landskabet borte i en lys Soldis og endte i nogle gulrandede Skyer og til højre for os trak en vældig mørk Tordenbyge, med lodret Nedbør og en mørk Skygge paa Jorden, bort. Jeg fik en Bil i Kastrup sammen med et Par Medrejsende og naaede at faa et Par Stk. Smørrebrød og en Fadøl paa Banegaarden, inden Toget gik. Paa Færgen traf jeg Bryggeren fra Mesinge og kom kørende med ham til Kjerteminde, saa jeg var hjemme lidt over Kl. 12.
Endnu en Gang Tak.

Jeres hengivne

Johannes Larsen.

Fakta

PDF
Brev

Da

Datoen er skrevet øverst s. 1

Johannes Larsen besøgte på turen til Bornholm blandt andet også maleren oluf Høst, hvilket han fortalte om i andre breve.

Kerteminde

Datoen er skrevet øverst s. 1

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, Johannes Larsen-samlingen, kasse 5, 35-4

Nej

Brevet er købt på auktion 2022