Menu

Fynboerne

3. mar. 1912

Resumé

Notater om fugle og vejrlig

Nattefr. SØ Søndag 3 75,5 Snaden. [”Snaden” indsat over linjen]
Solsorter Musvitter Træpikker Lærker Præstekr. Viber Stære Graaænder Knortegæs (20) Graagæs (8) Hejrer (2) Maager (L c - L m (3) L a) Agerhøns Hvinænder (Smaafl. 2 Fl. 12-15) _Strandskade _X [X indsat over ordet Strandskade] Bjærgænder (2) Gulsp. Bogfinker Flagspette Alliker (2)
Eftmdg næsten stille
lyst Graavejr og Solskin.
Halemejser (2 hv) Spetmejse (1) Kvækere Fuglekonge Gulsp (mg) Svenskere (5) Graaænder (mg) Hvinænder (Flk – 12) Skalleslugere (Mm 5 2 ♂ 3 ♀ - 1 ♂ 5 – 2) Gravænder (7 – 14 – 3) Viber (mg) Stære (mg) Graagæs (3) Sædgæs (10) Gravgæs? (2) Pibeænder (8 – 9)

  1. Larus canus: Stormmåge.

  2. Larus marinus: Svartbag.

  3. Larus argentatus: Sølvmåge.

  4. Svenskirisk er en ældre betegnelse for grønirisk. Johannes Larsen kaldte ofte blot fuglen en Svensker.

  5. Mergus merganser: Stor skallesluger.

Fakta

3. mar. 1912
Dagbog 1912 1, side 82 verso

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej