Menu

Fynboerne

30. sep. 1925

30 Septbr
Vaagner vaagner ca kl 5
Det er klart Vejr NV for. Kl. 6 kiger jeg igen ud ad Vinduet Solen er staaet op men jeg kan ikke se den den er altsaa om Styrbord eller ret forude. Der gaar et Marsvin lige foran for Koøjet. Staar op gaar i Bad. Malchow M er ogsaa oppe.
Vi styrer lidt norden for Ø. og der er en svag Landtoning i N.
Malemuk.
En Ryle flyver tæt rundt om Skibet.
Efter Mrg Maden
en Ride en Kjove (ung).
L. argentatus (juv) 2
•60 – blank• •61• Henad Kl 10 hører jeg af og til en Piber og 10,10 ser vi den flyve i en Bue om Skibet, sikkert A. pratensis 5-6 Trawlere ligger og fisker omkring den nærmeste ses en Flok Maager. Det er dejligt mildt og klart Solskin Vinden er flovet saa det er næsten Stille.
En Alk fl. forbi
2 tejster svømmende U. troile
Efter Frokost
2 Tejster (U. tr.) svømmende.
Rider unge og gl.
Mellemkjover (ad) og juv
Sule (ad) styrtdykker og lægger sig paa Vandet
Kl 12 faar vi Rubjerg Knude Fyr  i Sigte.
2 gl. og en ung Mellemkjove
•62• svømmende sammen lidt fra ligger en Sildemaage ad.
Kl. 12,45 Malemuk.
Kl 12,25 en Ryle.
Hirtshals Fyr kommer frem og Landet dukker op.
Kl 2,30
en Flok Sildemaager en stor Flok L argentatus med enkelte ung og gl Sildemaage og nogle Stormmaager. Lige før fløj en Sule forfulgt af en Mellemkjove forbi, samtidig en L marinus ad.
Kl 2,10 en Sule
Kl godt 3 store Sværme af Maager ved svenske Fiskekuttere,
mest argentatus og fuscus
•63• nogle Stormmaager og Rider.
Klar blaa Himmel med Cirrusskyer fra S op mod Zenith
Inde paa Højen Strand kører en Hestevogn.
[Tegning]
Spirbakkens Banke 
L marinus ad.
Kl. 4 passerer vi Skagens Fyr og signalerer
•64• [Tegning] Skagen Rev.
•65• Mange Dampere passerer de fleste med høje Dæklaster af Props eller Brædder.
Vi løber ind mellem Fyrskibet og Kosten som vi passerer Kl 4,25.
[Tegning]
Skagens Fyr.
Kl. 5 M. i halv 8 passerer vi Læsø Trindel
Stille skyet Maaneskin
•66 – blank• •67 – blank• •68 – blank• •69 – blank• •70• [En streg]
•71 – blank• •72• [Tegning] Shetlandsøerne Kl 9

  1. Rubjerg Knude Fyr syd for Lønstrup i Nordjylland. I dag er fyret sandet til, men det var aktivt på ekspeditionens tid; længde 09 46 31/bredde 57 26 58.

  2. Spirbakken ligger syd for Skagen ved vestkysten. Banken er formentlig det lavvandede område ud for Spirbakken, som i dag kaldes Skagbanke; længde 10 10 22/bredde 57 41 32.

  3. Props er planker af træ brugt til afstivning i bla. kulminer i England.

Fakta

PDF
30. sep. 1925
Dagbog, 1925, 10, side 30 recto - 33 recto

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen
- Malchau Møller