Menu

Fynboerne

22. aug. 1925

22 Aug.
Stille lyst Graavejr. Gaar i Land og maler en Ederfugl paa Loftet. Ved Middagstid kommer Mg. Porsild i sin Motorbaad fra en Tur til Sydgrønland. Da Doktoren har fortalt ham at jeg har funden Rosmarinlyng paa Manetsok, vil han strax derover og Doktoren kommer op og spørger om jeg vil tage med derover og vise ham Stedet.
Vi gaar om Bord og spiser Frokost paa Vejen derover. Gaar i Land og finder den paa Halvvejen hen til det Sted hvor jeg havde set den. Den er tidligere kun funden paa et sted i Sydgrønland, af en Geolog
•12• Kornerup  i halvfjerdserne og senere ikke funden igen før Porsild paa denne Rejse fik den af en Mand der samler Planter til ham, i Nærheden af det første Findested.
Porsild og hans Søn sejler videre til Godhavn. Doktorens Baad er kommen for at hente os. Der ligger en hel Del store Hajer ved Strandbredden, som jeg giver mig til at tegne men da en Mand begynder at flænse i den største der ligger midt i Motivet opgiver jeg det og sætter mig til at tegne nogle Konebaade og Kajakker. Doktoren tager over at se til sine Hunde paa Naboøen da han kommer
•13• tilbage bliver vi inviteret paa Kaffe i det Hus jeg var inde i forrige Gang, der ligger en Rødfisk)×, som Doktoren faar. Saa sejler vi hjem igen ved 4 ½ Tiden Det er næsten Stille, store Lammeskyer. Der er Kludder med Motorens Kobling. Maskinen er hvert Øjeblik ved at gaa i staa. Midtvejs sætter vi Sejl. Vi er over dobbelt saa længe om Turen, som den plejer at vare. Op hos Doktorens og drikke The. Vi faar Rødfisken kogt til Aften, desuden bagt Ederfuglebryst og Kartoffelsalat.
Efter Aftensmaden gaar jeg hen til Kolonibestyreren som jeg
)× Sulupaguak
•14• har lovet at vise mine Billeder. Møller vil hente mig der naar han har hørt Radiomelding om Hans Egede.
Romtoddy og Cigarer.
Møller kommer med den Besked at Hans Egede vil komme her ved Middagstid, en stor Lettelse da vi havde været bange for at den vilde komme tidlig om Morgenen.
Der er Dansemik paa det ny Værkstedsgulv og da vi gaar lidt over Kl 11 gaar Bestyreren med ud for at sende dem hjem.
•15•

  1. Andreas Nicolaus Kornerup (1857-1881) var en dansk geolog, geomorfolog og grønlandsforsker. Han deltog i ekspeditioner til Grønland 1876, 1878 og 1879 som tegner, illustrator og videnskabsmand. Hans mangesidede geologiske og botaniske iagttagelser dokumenteredes i Meddelelser om Grønland og i hans tegninger, skitser og akvareller.

Fakta

22. aug. 1925
Dagbog, 1925, 8, side 6 recto - 7 verso

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen