Menu

Fynboerne

2. jun. 1911

Resumé

Notater om fugle og vejrlig

2 Juni 76,7
Ø fl. kl. varmt
Sp Gulsp Solsort Drossel gr Fluesnapper Løvsanger Gulbug. Stillitser Svaler Irisker Stork Stenugle

3 Juni 76,3.
SØ fl kl. varmt
Irisker Svensker Stillitser Bogfink Gærdesmutter Drosler Solsorter Stære Lærker Viber Stork Havesanger Gulbug Løvsanger Tornsanger

Kjøbenhavn 3 – 7

Erikshaab 8 – 11

Rudkjøbing 16 – 18

24 Dagregn 75

  1. Svenskirisk er en ældre betegnelse for grønirisk. Johannes Larsen kaldte ofte bare fuglen for en Svensker.

  2. Johannes Larsens kone, Alhed Larsen, voksede op på gården Erikshaab. Efter hendes fars død i 1902 flyttede Alhed Lardsens mor fra gården, som var en tjenestebolig. Fuldmægtig Otto Emil Paludan overtog lejemålet, og det er muligvis ham, Johannes Larsen har besøgt.

  3. Eftersom den følgende dagbogside indledes med datoen 25. juni er tallene udfor København, Erikshaab, Rudkøbing og dette 24 formodentlig datoangivelser.

  4. Stenugle og Minervaugle er ældre betegnelser for Kirkeugle (Athene noctua)

Fakta

2. jun. 1911
Dagbog 1911, side 30, verso

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej