Menu

Fynboerne

4. sep. 1907

Onsdag 4 Septb.
Den gl. Ørn i Toppen af Træet. S mente det betød godt Vejr. Mens vi drak Kaffe øsregnede det, Ørnen stadig i Toppen, da Bygen var ovre rystede den Vandet af sig og friserede sig. Musvaagen der havde tilbragt Natten paa et Loft var ved at dø, slog den ihjel og malede et Par Studier af den
Middag. Regn igen. Henne at se paa Colibrierne, bemærkede at de af og til forsvandt bag en Pilebusk, gik om paa den anden Side og satte mig, sad en Time og saa paa dem. To havde deres bestemte Pladser den ene paa en af de underste Grene af Pilebusken ca 6 Al fra mig, den anden paa en tør Kvist i en Ahorns-

•16 verso•

busk ved Siden af mig. Hver Gang de havde gjort en Runde i Balsaminerne og Døvnælderne vendte de tilbage til samme Plads og sad der og holdt Udkig, saa snart en eller to andre Colibrier viste sig for de ud efter den sloges lidt med dem i Luften i det de peb som Spidsmus og fulgte den saa paa Vej i en susende Fart, derefter vendte tilbage til deres Pind igen. Kunde ikke se nogen Forskel paa dem. Stadig Regnvejr. S og W havde siddet under Ørnetræet. S havde skudt en Dvergfalk, voxen Hun som var i Færd med at fælde. Marshhawk.

Fakta

4. sep. 1907
Dagbog, 1907, side 16 recto - 16 verso

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen
Carl Stasny
- Warncke