Menu

Fynboerne

21. jan. 1912

Resumé

Notater om fugle og vejrlig

Søndag 21
V fl. Frost lyst gr. 75,9
Af den Is som var dannet [ulæseligt]de Ø N og som i Gaar strakte sig fra Havnehovedet ud til Kikkenborgkrogen dækkende Revlen var noget af den yderste Grødis dreven ud af i Nattens Løb dannende Partier afvexlende m Grødis Natis og Vaager.
Paa Kanten af en Vaage i Kikkenborgkrogen. sad 2 gl. ♂ Mergus albellus og pillede sig (rødgult Bryst? [)] [Tegning]
lidt efter fløj de til Søs
2 Hvinænder (graa) svømmende 3 Hvinænder gl. ♂♂ flyvende Lidt efter kom 2 toppede Skalleslugere (♂ & ♀) flyvende fulgt af 2 graa Mergus albellus.
Fra Odden til Hverringeskoven en Del Hvinænder med ♀ og

[Sideskift]
Unger (1 gl. Han ) 2 Bjærgænder (♂♂) en Ederfugl alle svømmende spredt over hele Strækningen: Flok toppede Skalleslugere fiskende (14-15) St) 2 Par af samme Slags. Solsorter (fl) og en Vindrossel langs Klinten mellem Hyrdehuset og Kmd. Tangpiber (2). En Vindrosel En Skade (Hverringemarken) Bogfinker Svenskirisker Gulsp Sp. Lærker
Paa Taarbystr. en Vindr.

Sne om Natten
SV fl. Mandag 22 X
Fast Is paa Revlerne, spredte Isflager o Bugten 75,4
Sp. Bogfinker Gærdesmutter Gulsp. Svensker Solsorter Lærker (ca 100) Rørspurv
Udfor Odden 7 Mergus albellus fiskende (1 gl ♂ Resten mørke) længere ude 4-5?

[Sideskift]
Bjærgand (gl. ♂) Hvinænder (10) (1 gl ♂ unge ♂ 8 ♀) Maager L a L c L r) Toppet Skallesluger (3) længere ude i Isen Skalleslugere (vistnok M a. og M s) Minerva Ugle
store Flokke Irisker (vist Bjægi) en paa mg 100) N-S.
en Flok Finker vist (Kvækerfinker ca 200) N-S.). Tangpiber Vindrosel. Krager Raager. Rødhals Gærdesmutter – (Naar en af M a havde fanget en Fisk eller Krabbe som den ikke øjeblikkelig kunde sluge prøvede de nærmeste at faa den fra den, først ved at flyve hen til den og jage den ovenpaa Vandet, da dette mislykkes et Par Gange ved at dykke og komme op lige paa Siden af den, dette gentages 3-5 Gange uden Resultat. Flokken fløj nogle Gange omkring og lagde sig

[Sideskift]
saa igen, en Gang delte den sig i 2 og 5 og fløj til hver sin Side en Snes Minutter efter samlede de sig igen.
Natugler om Aftnen.
Stille Tø lidt
Sne om Natten

Tirsdag 23
0⁰ Stille. Taage – fl V 75,5
Solsorter Tangpibere Irisker og Finker (Flokke) Kvækerfinke Bjærgirisk (?) Lærker Hvinænder Mergus albellus Blishøns (3) Havlit (gl ♂) Graaænder Krager Maager Vindrossel Musvit Stillits
Rimfrost

SØ fr gr. Onsdag 75,7
Sp. Gulsp Bomlærker
X Laplandsværling (1 ung ♀ [”ung ♀” indsat over linjen] sammen med en Bomlærke paa Landevejen) Bogfinker Kvækerfinker Irisker Svensker Stillits Lærker Vindrossel Solsorter Fuglekonger

[Sideskift]
Sumpmejser Musvitter Jernsp. Ringduer (mange)
En større Falk (vist F perigrinus) Maager (L m 1 -2) La Lr Lc) Hvinænder (enkelte, Par, 9 (♂ gl. 8♀) en gl. ♂ sammen med en ♀ Bjærgand. Graaænder (Par og Flokke) Minerva Ugle Knortegæs (3)

0⁰ Torsdag 25 Jan
Stille sk 75
Sp. Gulsp. Lærker Bogfinker Musvitter Solsorter Vindrossel Jernsp. Krager. Raager Maager Graaænder Hvinænder

Grødis i Kiggenborg Krogen til forbi Odden.
Taage

Omkg 0⁰ Fredag 26 75
N fl. lidt Sne
Sp. NØ Blæst Snefog Frost
Jernsp. Bogfinke Solsorter

 1. Lille skallesluger

 2. Lundsgård Klint lidt syd for Kerteminde.

 3. Huset var og er beliggende ved Nordstranden tæt på Johannes Larsens hjem.

 4. Sandsynligvis skærpiber.

 5. Taarup Strand ved Odense Fjord kaldtes på Johannes Larsens tid Taarbystranden.

 6. Ældre betegnelse for svenskirisk.

 7. Larus argentatus: Sølvmåge.

 8. Larus canus: Stormmåge.

 9. Larus ridibundus: Hættemåge.

 10. Mergus albellus: Lille skallesluger.

 11. Mergus serrator: Toppet skallesluger.

 12. Ældre betegnelse for kirkeugle.

 13. Ældre navn for Lapværling.

 14. Falco perigrinus: Vandrefalk.

 15. Larus marinus: Svartbag.

 16. Johannes Larsen staver sommetider lokaliteten ved Kertemindes Nordstrand med g og andre gange med k.

Fakta

21. jan. 1912
Dagbog 1912 1, side 66, verso, side 67, recto, side 68, verso, side 68, recto, side 70, verso

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Det vides ikke, hvad X betyder

Nej