Menu

Fynboerne

20. sep. 1925

Søndag d 20 Septbr.
SV fint Vejr, graat diset.
Kaptajnen staar og hører paa Maskinen, ”den Sang kan jeg godt li” og gnider sig i Hænderne, der er tjent omtrent et Døgn. Der var Tale om at blive liggende Dagen over ved Narsak, i Anledning af Telegrammet fra Gertrud Rask, i Stedet for at komme ud og brænde Kul [af] til ingen Nytte, den var jo god at stikke mig ud, men lille Nickolaj og mig vi skriver ikke under. 
Nogle Malemukker, enkelte store Isbjærge og noget Grødis.
En Snespurv kommer om Bord Puffinus gravis. Tatterat.
•12• Ing Malchow Møller har taget Whisky Gin og anden Spiritus med, samt sørget for at faa Is om Bord.
Før Middag faar han Hovmesteren til at sætte Ingredienserne ind i vort Kammer og shaker en Cocktail.
•13• Kl 10,20 passerer vi Kap Farvel.
Stille diset Graavejr.
En Br. Tejste en graa Malemuk.
Læser en Bog
Om Aftenen frisker det Jeg gaar i Seng Kl.
SO Blæst. 6-7 om Natten. Skibet ruller svært. Jeg maa ligge paa Ryggen i Køjen og stemme i mod Siden med Arme og Ben for at ligge fast, al Ting i Skibet rasler og ruller og laver en Helvedes Spektakel. Jeg konstaterer en Gang imellem at jeg har drømt. Mellem 5 og 6 bliver Søen lidt roligere. Kl 7 ½ staar jeg op. Det
•14• er frisket lidt igen og det regner.
Jeg ligger i Rygesalonen med det ene Ben paa Bordet for ikke at falde ned og læser Hvad Skovsøen gemte.
•15•

  1. Formentlig en fast vending i 1925, når man ikke var med på for eksempel det foreslåede.

Fakta

PDF
20. sep. 1925
Dagbog, 1925, 10, side 6 recto - 7 verso + 40 recto

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen
- Malchau Møller